Znaleziono 68 artykułów

Janusz Kuczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
XXX lat muzealnictwa kieleckiego w Polsce Ludowej Janusz Kuczyński s. 9-40
Muzeum zabytkowych wnętrz z XVII i XVIII w. w kieleckim pałacu Janusz Kuczyński s. 11-58
Średniowieczny zamek rycerski w Rembowie koło Rakowa Leszek Kajzer Janusz Kuczyński s. 11-47
W osiemdziesięciolecie Muzeum Narodowego w Kielcach Janusz Kuczyński s. 13-33
Kielecka rezydencja biskupów krakowskich Janusz Kuczyński s. 15-56
Średniowieczny zamek w Podgrodziu, gmina Ćmielów, województwo tarnobrzeskie Janusz Kuczyński s. 37-60
Ludność Kielc w świetle lustracji z 1788 roku Janusz Kuczyński s. 39-70
Z problematyki badań nad osadnictwem późnolateńskim na terenach między Wisłą, Pilicą i Nidzicą Janusz Kuczyński s. 55-77
Materiały archeologiczne do badań nad historią Kielc Janusz Kuczyński s. 57-65
Dawna siedziba starosty oraz stajnie i wozownie przy pałacu biskupim w Kielcach : dzieje zespołu od XVII do XX wieku Janusz Kuczyński s. 57-73
Projekt rekonstrukcji pieca ze schyłku 1. połowy XVII wieku w drugim pokoju biskupim kieleckiego pałacu Janusz Kuczyński s. 57-72
Sprawozdanie z badań katedry kieleckiej za rok 1961 Janusz Kuczyński s. 67-89
"Pamięć wydających się i przychodzących pieniędzy" Franicszka Kontrymowicza w latach 1826-1860 Janusz Kuczyński s. 71-117
Uwagi nad problematyką badań archeologicznych przy zabytkowych obiektach architektonicznych Janusz Kuczyński s. 73-95
Architektura, funkcja i przeobrażenia wnętrz przyziemia pałacu w Kielcach Janusz Kuczyński s. 75-114
Niesnaski małżeńskie kielczan oraz ich tło pod koniec XVIII wieku w świetle orzeczeń sądowych Janusz Kuczyński s. 75-89
XVIII-wieczne skrzydła pałacu kieleckiego Janusz Kuczyński s. 75-100
Ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego w Kielcach Janusz Kuczyński Zygmunt Pyzik s. 93-104
Wyniki badań nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym na Górze Grodowej, pow. Kielce Janusz Kuczyński Zygmunt Pyzik s. 93-108
XVIII-wieczna panorama Kielc Janusz Kuczyński s. 101-116
Sprawozdanie z badań przeprowadzonych w okresie od 30 czerwca do 10 lipca 1964 r. nad architekturą romańską w Opatowie Janusz Kuczyński Andrzej Tomaszewski s. 105-126
Ciułacze z minionych stuleci w świetle skarbów monet ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach Janusz Kuczyński s. 105-119
Badania osady wczesnośredniowiecznej w Świętomarzy, pow. Iłża Janusz Kuczyński Zygmunt Pyzik s. 109-145
Skarb denarów rzymskich ze Skrobaczowa, pow. Busko Janusz Kuczyński s. 115-136
XVI i XVII-wieczne wodociągi w miastach obecnego województwa kieleckiego Janusz Kuczyński s. 117-130
Badania archeologiczne Muzeum Świętokrzyskiego Janusz Kuczyński s. 119-149
Księga budżetowa Szpitala Miejskiego w Kurozwękach z lat 1732-1825 Janusz Kuczyński s. 119-134
Sprawozdanie z prac wykopaliskowych przeprowadzonych w kolegiacie wiślickiej w 1963 r. Janusz Kuczyński s. 127-137
Kaplica w pałacu kieleckim w latach 1644-1746 Janusz Kuczyński s. 127-141
Barbarzyńskie naśladownictwo denara rzymskiego z Ostrowca Świętokrzyskiego Janusz Kuczyński s. 137-143
Dalsze denary rzymskie ze skarbu ze Skrobaczowa, pow. Busko Janusz Kuczyński s. 143-150
Materiały do stanu badań nad zbiorami numizmatycznymi Muzeum Świętokrzyskiego w Kielcach Janusz Kuczyński s. 151-166
Bodzentyn - zamek : sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych w 1963 r. Janusz Kuczyński s. 165-182
Sprawozdanie z archeologicznych prac badawczych przy katedrze kieleckiej przeprowadzonych w 1962 r. Janusz Kuczyński s. 177-195
XVIII-wieczne urządzenie wyciągowe studni w północnym skrzydle kieleckiego pałacu Janusz Kuczyński s. 177-193
Uwagi na marginesie artykułu Jakuba Lewickiego "Najnowsze odkrycia związane z kielecką siedzibą biskupów krakowskich" Janusz Kuczyński s. 197-212
Wyniki badań dawnego zespołu zamkowego w Pińczowie Janusz Kuczyński s. 207-220
XIV-wieczny ogródek w Dębnie, woj. kieleckie, gmina Nowa Słupia Janusz Kuczyński s. 211-233
Góra Grodowa, pow. Kielce (koło Tumlina) B. Kowalczyk Janusz Kuczyński s. 213-214
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rembów, gm. Raków, woj. kieleckie Janusz Kuczyński s. 214-215
XV-wieczny kamień-szkicownik z Pińczowa Janusz Kuczyński s. 221-239
Dębno, gm. Nowa Słupia, woj. kieleckie Janusz Kuczyński s. 223
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kielce Janusz Kuczyński s. 233
  Zacytuj
 • Udostępnij
W przymierzu z pięknem : wspomnienie o Janie Henryku Dąbrowskim Janusz Kuczyński s. 233-252
Grzegorzewice, pow. Opatów Eligia Gąssowska Janusz Kuczyński s. 248
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rembów, gm. Raków, woj. kieleckie Leszek Kajzer Janusz Kuczyński s. 248-249
"Mazam na pamiątkę", czyli o wpisach do księgi pamiątkowej w Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego Janusz Kuczyński s. 255-261
Audiowizja w wystawiennictwie i pracy oświatowej Muzeum Narodowego w Kielcach Janusz Kuczyński s. 255-267
Podgrodzie, gm. Ćmielów, woj. tarnobrzeskie Janusz Kuczyński Adam Miłobędzki s. 257-258
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dział Głównego Inwentaryzatora Tadeusz Adam Kosiński Janusz Kuczyński Bogusław Paprocki s. 271-285
Nieznany ryty rysunek z XVI w. na kościele w Szydłowcu Janusz Kuczyński s. 301-309
"Starożytne" posągi kamienne na Łysej Górze Eligia Gąssowska Janusz Kuczyński s. 315-325
Ratusz w Kielcach Janusz Kuczyński s. 315-322
Kronika muzealna 1987 Janusz Kuczyński s. 337-346, 351
Bodzentyn, pow. Kielce Janusz Kuczyński Anna Wentkowska s. 349
Kronika muzealna 1979-1982 Janusz Kuczyński Alojzy Oborny Elżbieta Postoła s. 379-476
Kronika muzealna Janusz Kuczyński s. 385-390
Tadeusz Maszczyński : 31 V 1935-10 XI 1990 Janusz Kuczyński s. 393-394
Stanisław Barański : 7 VII 1946-7 VII 1992 Janusz Kuczyński s. 399
Szydłowiec Janusz Kuczyński s. 422-423
  Zacytuj
 • Udostępnij
Denary rzymskie uzyskane przez Muzeum w Ostrowcu Świętokrzyskim w 1968 r. Janusz Kuczyński s. 433-436
Wyniki badań archeologicznych nad wczesnośredniowiecznym Opatowem przeprowadzonych przez Muzeum Świętokrzyskie w 1966 r. Janusz Kuczyński s. 437-453
Wyniki dalszych badań archeologicznych na Górze Grodowej pod Kielcami Janusz Kuczyński s. 455-460
Zdzisław Maszczyński : 28 XII 1938-19 IV 1985 Janusz Kuczyński s. 476
Wyniki sondażowych badań archeologicznych w Grójcu, pow. Opatów Janusz Kuczyński s. 487-492
Archeologiczne przyczynki do badań nad architekturą i historią zamku Krzyżtopór w Ujeździe, pow. Opatów Janusz Kuczyński s. 527-533
Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w 1967 r. na terenie byłej "Huty Józefa" w Samsonowie, pow. Kielce Janusz Kuczyński s. 535-545
Władysław Kosterski-Spalski 1892-1973 Janusz Kuczyński s. 571