Znaleziono 16 artykułów

Andrzej Tomaszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ku pluralistycznej filozofii konserwatorskiej XXI wieku Andrzej Tomaszewski s. 1-4
Zwoleń, woj. radomskie. Stanowisko "Strzelnica" Halina Królik Romuald Schild Zofia Sulgostowska Andrzej Tomaszewski s. 15
Z problematyki badań, konserwacji i ekspozycji zabytków w Wiślicy Andrzej Tomaszewski s. 20-38
Festina lente Andrzej Tomaszewski s. 65-67
Na przełomie tysiącleci : międzynarodowa sytuacja konserwacji zabytków Andrzej Tomaszewski s. 103-109
Sprawozdanie z badań przeprowadzonych w okresie od 30 czerwca do 10 lipca 1964 r. nad architekturą romańską w Opatowie Janusz Kuczyński Andrzej Tomaszewski s. 105-126
Przemówienie sądowe przed SN w sprawie zabójstwa otwockiego taksówkarza Andrzej Tomaszewski s. 106-118
Konserwatorstwo pomiędzy "estetyką" i autentyzmem Andrzej Tomaszewski s. 147-153
Badania kościoła św. Jana w Zagości pow. Pińczów Elżbieta Dąbrowska Andrzej Michałowski Andrzej Tomaszewski s. 161-170
Z problematyki prac w kolegiacie wiślickiej Andrzej Tomaszewski s. 171-187
Kościelec Kolski, pow. Koło. Kościół św. Andrzeja Tadeusz Poklewski Andrzej Tomaszewski s. 174
Długoterminowy plan ICCROM-u Andrzej Tomaszewski s. 213-217
Wiślica, palatium, gm. loco, woj. kieleckie, AZP 96-63 Waldemar Gliński Jerzy Gąssowski Czesław Hadamik Jacek Koj Izabela Mianowska Zbigniew Pianowski Piotr Stachurski Agnieszka Tomaszewska Andrzej Tomaszewski Zygmunt Świechowski s. 223-225
Polityka ochrony dóbr kultury w Polsce Andrzej Tomaszewski s. 249-252
    Zacytuj
  • Udostępnij
Prandocin, pow. Miechów Wojciech Szymański Andrzej Tomaszewski s. 254-255
Adwokat Aleksander Łopatek (1938-2003) Andrzej Tomaszewski s. 306-307