Znaleziono 25 artykułów

Zygmunt Świechowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dwie restauracje romańskiego portalu z opactwa św. Wincentego na Ołbinie we Wrocławiu i jego akutalna problematyka konserwatorska Zygmunt Świechowski s. 3-10
Problematyka konserwatorska polskiej architektury romańskiej Zygmunt Świechowski s. 3-16
Fragment malowidła późnogotyckiego z Krobi (pow. gostyński) Zygmunt Świechowski s. 99
"Malowidła ołtarzy kaliskiego, kościańskiego i sulichowskiego na tle problemu Mistrza z Gościszowic", Zygmunt Świechowski, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XI, 1949, nr 3/4 : [recenzja] Zygmunt Świechowski (aut. dzieła rec.) s. 106-107
Kazimierz Biskupi, woj. konińskie Jadwiga Chudziakowa Jerzy Dubikajtis Zygmunt Świechowski s. 131-132
"Budownictwo romańskie w Polsce. Katalog zabytków", Zygmunt Świechowski, Wrocław [etc.] 1963 : [recenzja] Barbara Winter Zygmunt Świechowski (aut. dzieła rec.) s. 140-141
Strzelno, woj. bydgoskie. Stanowisko 1 Jadwiga Chudziakowa Zygmunt Świechowski s. 144-146
Kazimierz Biskupi, woj. konińskie Jadwiga Chudziakowa Jerzy Dubikajtis Zygmunt Świechowski s. 151-152
Kazimierz Biskupi, woj. konińskie Jadwiga Chudziakowa Jerzy Dubikajtis Zygmunt Świechowski s. 166
    Zacytuj
  • Udostępnij
Dwunastowieczna katedra w Płocku Zygmunt Świechowski s. 174-189
"Zabytki powiatu myśliborskiego", Zygmunt Świechowski, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XI, 1949, nr 1 Zygmunt Świechowski (aut. dzieła rec.) s. 176-177
Strzelno, woj. bydgoskie. Stanowisko 1 Jadwiga Chudziakowa Zygmunt Świechowski s. 179-180
Wkład historii sztuki do zagadnień konserwacji zabytków Zygmunt Świechowski s. 181-191
Strzelno, woj. bydgoskie. Stanowisko 1 Jadwiga Chudziakowa Zygmunt Świechowski s. 199-200
"Polska architektura romańska w świetle ostatnich odkryć i badań", Zygmunt Świechowski, "Architektura", R. 1951, nr 3/4 : [recenzja] J. Lepiarczyk Zygmunt Świechowski (aut. dzieła rec.) s. 210
Strzelno, woj. bydgoskie Jadwiga Chudziakowa Zygmunt Świechowski s. 214-216
    Zacytuj
  • Udostępnij
Złoty Medal Europejskiej Nagrody za Konserwację Zabytków dla Zamku Królewskiego w Warszawie Zygmunt Świechowski s. 219-221
Wiślica, palatium, gm. loco, woj. kieleckie, AZP 96-63 Waldemar Gliński Jerzy Gąssowski Czesław Hadamik Jacek Koj Izabela Mianowska Zbigniew Pianowski Piotr Stachurski Agnieszka Tomaszewska Andrzej Tomaszewski Zygmunt Świechowski s. 223-225
"Attyki gotyckie na Warmii", Zygmunt Świechowski, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XII, 1950, z. 1-4 : [recenzja] Zygmunt Świechowski (aut. dzieła rec.) s. 227
Strzelno, woj. bydgoskie. Stanowisko 1 Jadwiga Chudziakowa Zygmunt Świechowski s. 252-256
Znaczenie najnowszego odkrycia w Strzelnie Zygmunt Świechowski s. 273-276
Strzelno, woj. bydgoskie. Stanowisko 1 Jadwiga Chudziakowa Zygmunt Świechowski s. 278-281
Ryga (Łotewska SSR). Kościół Reformatów - ul. Marstlau 10, kamienice - ul. Marstlau 12 i 14 Andrzej Hunicz Zygmunt Świechowski s. 327-328
List prof. dr. hab. Zygmunta Świechowskiego, skierowany do Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego z okazji wydania książki Alicji Lutostańskiej. Zygmunt Świechowski s. 333-0
Czy istniały strzechy budowlane? Zygmunt Świechowski s. 666-670