Znaleziono 9 artykułów

Jacek Koj

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Krasice, st. 7, gm. Mstów, woj. częstochowskie, AZP 86-51/13 Jacek Koj Iwona Młodkowska-Przepiórowska Małgorzata Przybylska s. 5-6
Dzibice, st. 3, gm. Kroczyce, woj. częstochowskie, AZP 91-53/12 Jacek Koj s. 91
Obiekty poprzemysłowe jako czynniki rozwoju regionu w turystyce i rekreacji Jacek Koj s. 95-108
Częstochowa-Jasna Góra, st. 79 - kurtyna zachodnia, AZP 86-48/30 Janusz Bogdanowski Jacek Koj Waldemar Niewalda s. 108-109
Częstochowa-Jasna Góra, st. 79-Bastion Św. Rocha, AZP 86-48/30 Janusz Bogdanowski Jacek Koj Waldemar Niewalda s. 116-117
Częstochowa-Jasna Góra, st. 79-Bastion Św. Trójcy, AZP 86-48/3- Halina Ginter Jan Kleszcz Jacek Koj Dariusz Kozera Wiesław Nawrocki s. 117
Częstochowa, st. 49-Rynek Starego Miasta, AZP 86-48/1 Wojciech Antosiewicz Halina Ginter Jacek Koj Tadeusz Książek Joanna Pieczonka s. 118
Wiślica, palatium, gm. loco, woj. kieleckie, AZP 96-63 Waldemar Gliński Jerzy Gąssowski Czesław Hadamik Jacek Koj Izabela Mianowska Zbigniew Pianowski Piotr Stachurski Agnieszka Tomaszewska Andrzej Tomaszewski Zygmunt Świechowski s. 223-225
Wiślica, st. 1 - Grodzisko, gm. loco, woj. kieleckie, AZP 96-63/82 Jerzy Gąssowski Jacek Koj s. 244