Znaleziono 8 artykułów

Artur Leinwand

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Generał Franciszek Sikorski : Dowódca Grupy Obrony Lwowa w 1339 roku Artur Leinwand s. 19-41
Ze wspomnień redaktora "Jedności Robotniczej" Piotr Zaremba s. 101-118
Lwowskie lata Józefa Piłsudskiego Artur Leinwand s. 111-113
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Historia demokracji polskiej w epoce porozbiorowej", Bolesław Limanowski, wstępem poprzedził i przypisami opatrzył Artur Leinwand, Warszawa 1983 : [recenzja] Andrzej Szwarc Artur Leinwand (aut. dzieła rec.) Bolesław Limanowski (aut. dzieła rec.) s. 214-215
"Kruszenije posledniego pochoda Ententy", N. F. Kuźmin, Moskwa 1958 : [recenzja] Artur Leinwand N. F. Kuźmin (aut. dzieła rec.) s. 218-221
"Wspomnienia dziennikarza socjalisty", Józef Tadeusz Mieszkowski, Warszawa 1971 : [recenzja] Artur Leinwand Józef Tadeusz Mieszkowski (aut. dzieła rec.) s. 283-291
"Świat i Polska" - polski tygodnik demokratyczny w Paryżu Artur Leinwand s. 287-309
"Nowa Polska" (1920) Artur Leinwand s. 331-361