Znaleziono 2 artykuły

Bolesław Limanowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Historia demokracji polskiej w epoce porozbiorowej", Bolesław Limanowski, wstępem poprzedził i przypisami opatrzył Artur Leinwand, Warszawa 1983 : [recenzja] Andrzej Szwarc Artur Leinwand (aut. dzieła rec.) Bolesław Limanowski (aut. dzieła rec.) s. 214-215
"Pamiętniki (1919-1928)", Bolesław Limanowski, oprac. Janusz Durko, Warszawa 1973 : [recenzja] Zygmunt Lietz Janusz Durko (aut. dzieła rec.) Bolesław Limanowski (aut. dzieła rec.) s. 549-551