Znaleziono 13 artykułów

Ewa Lewik-Tsirigotis

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kształcenie nauczycieli w Kolegium Nauczycielskim w Wieluniu w latach 2001-2005 Ewa Lewik-Tsirigotis Konstantinos Tsirigotis s. 37-61
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży : próby rozwiązania Ewa Lewik-Tsirigotis Konstantinos Tsirigotis s. 51-63
Nieletni (jako) sprawca czynu zabronionego Bożena Baster Ewa Lewik-Tsirigotis Konstantinos Tsirigotis s. 73-92
Autyzm w rodzinie – problemy i próby pomocy Katarzyna Dydyna Ewa Lewik-Tsirigotis Konstantinos Tsirigotis s. 78-100
Przestępczość nieletnich – główne teorie wyjaśniające zjawisko Bożena Baster Ewa Lewik-Tsirigotis Konstantinos Tsirigotis s. 83-98
Czynniki środowiskowe i osobowościowe jako determinanty zachowań przestępczych nieletnich Bożena Baster Ewa Lewik-Tsirigotis Konstantinos Tsirigotis s. 93-107
Sytuacja opiekuńczo-wychowawcza dzieci w rodzinach pozostających pod nadzorem kuratora sądowego Jolanta Klimas Ewa Lewik-Tsirigotis Konstantinos Tsirigotis s. 107-119
Czyny zabronione nieletnich w świetle dokumentacji sądowej Bożena Baster Ewa Lewik-Tsirigotis Konstantinos Tsirigotis s. 129-146
Niektóre aspekty funkcjonowania osobowościowego kandydatów na nauczycieli Ewa Lewik-Tsirigotis Konstantinos Tsirigotis s. 155-174
Zagadnienie płciowego różnicowania funkcjonowania osobowościowego kandydatów na nauczycieli Ewa Lewik-Tsirigotis Konstantinos Tsirigotis s. 175-193
"Dziecko II", Ewa Lewik-Tsirigotis, Grażyna Pietruszewska-Kobiela, Zdzisław Włodarczyk (red.), Wieluń 2012, ss. 496 Beata Łukarska Ewa Lewik-Tsirigotis (aut. dzieła rec.) Grażyna Pietruszewska-Kobiela (aut. dzieła rec.) Zdzisław Włodarczyk (aut. dzieła rec.) s. 189-198
"Dziecko I", Ewa Lewik-Tsirigotis, Grażyna Pietruszewska-Kobiela, Zdzisław Włodarczyk (red.), Wieluń 2010 : [recenzja] Renata Bizior Ewa Lewik-Tsirigotis (aut. dzieła rec.) Grażyna Pietruszewska-Kobiela (aut. dzieła rec.) Zdzisław Włodarczyk (aut. dzieła rec.) s. 195-210
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wieluniu Ewa Lewik-Tsirigotis s. 199-211