Znaleziono 9 artykułów

Barbara Lulek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rada rodziców – pomiędzy formalną a nieformalną edukacją dziecka Barbara Lulek s. 22-31
Edukacja formalna ucznia : dominująca instytucjonalizacja czy symetryczne zaangażowanie rodziców i nauczycieli? = Formal Education of Students : Dominant Institutionalisation or Symetric Involvement of Parents and Teachers? Barbara Lulek s. 38-46
Earning emigration, unemployment and poverty : Family in the scope of social threats Barbara Lulek s. 109-126
On the Domination of Transmission Approach and the Lack of Transaction – Parents in Municipal Primary Schools Barbara Lulek s. 125-134
Raising a child in prearranged environment in the perception of Polish teachers – the forgotten discourse or a new educational perspective? : research conducted in the province of Subcarpathian Barbara Lulek s. 129-139
Comparing Selected Levels of Communication Between Fiancée, Fiancé and Spouses Barbara Lulek s. 137-153
O koncentracji, spójności i aktywizacji jako strategiach budowania zaangażowania rodziny w życie szkoły i społeczności lokalnej Barbara Lulek s. 163-175
"Dylematy współczesnej rodziny – praktyczne rozwiązania", Zofia Frączek, Barbara Lulek, Rzeszów 2013 : [recenzja] Ewa Frankiewicz Zofia Frączek (aut. dzieła rec.) Barbara Lulek (aut. dzieła rec.) s. 177-181
Samotne macierzyństwo w spirali pomocy i społecznego wsparcia : stan i perspektywy Barbara Lulek s. 189-210