Znaleziono 14 artykułów

Marek Mądzik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Próby nawiązania stosunków politycznych między Polską a Gruzją w latach 1918 - 1921 Marek Mądzik s. 77-87
Powstanie i pierwsze lata działalności Kompanii Czarnomorskiej (1782 - 1785) Marek Mądzik s. 77-91
Antoni Zablocki - konsul Rzeczypospolitej w Rosji Marek Mądzik s. 117-129
Z działalności handlowej Polaków w Chersonie pod koniec XVIII wieku Marek Mądzik s. 117-127
"Ludność polska w Rosji 1863 - 1914", Zygmunt Łukawski, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1978 : [recenzja] Marek Mądzik Zygmunt Łukawski (aut. dzieła rec.) s. 147-149
Rzymskokatolickie Towarzystwo Dobroczynności w Tyflisie (1894—1905) Marek Mądzik s. 155-166
"Polskie inicjatywy handlowe w rosyjskich portach czarnomorskich na przełomie XVIII i XIX wieku", Marek Mądzik, Lublin 1984 : [recenzja] Leszek Piątkowski Marek Mądzik (aut. dzieła rec.) s. 161-164
Z dziejów polskiego handlu na pobrzeżu Morza Czarnego w końcu XVIII w. Marek Mądzik s. 205-226
Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego za okres od 26 czerwca 1980 do 21 października 1982 Marek Mądzik Mirosława Zakrzewska-Dubasowa s. 225-229
Polskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny i Centralny Komitet Obywatelski w Mińsku : próba zjednoczenia organizacji na przełomie 1917/1918 r. Marek Mądzik s. 235-257
Polsko-radziecka sesja naukowa UMCS w Lublinie "w pięćdziesiątą rocznicę ZSRR" (11 grudnia 1972 r.) Marek Mądzik s. 269-271
Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego za okres od 21 X 1982 do 30 IV 1985 Marek Mądzik Mirosława Zakrzewska-Dubasowa s. 307-310
Gmina Ułęż w podziałach terytorialnych w XIX i XX wieku Marek Mądzik s. 313-322
Z dziejów hrubieszowskich zakładów dobroczynnych w XIX stuleciu Marek Mądzik s. 389-398