Znaleziono 4 artykuły

Tomasz Młynarski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Energetyka jądrowa wobec globalnych problemów bezpieczeństwa energetycznego i zmian klimatu w XXI wieku Tomasz Młynarski s. 17-29
Europejski system handlu uprawnieniami do emisji : między ekologią a ekonomią Tomasz Młynarski s. 98-108
"Źródła energii i ich znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego w XXI wieku", Tomasz Młynarski, Marcin Tarnawski, Warszawa 2016 : [recenzja] Anna Wrońska Tomasz Młynarski (aut. dzieła rec.) Marcin Tarnawski (aut. dzieła rec.) s. 201-203
Uwarunkowania transformacji polityki energetycznej Francji. Między ekologiczną modernizacją a ekonomiczną kalkulacją Tomasz Młynarski s. 365-377