Znaleziono 8 artykułów

Catherine Maire

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rococo Edmund Rabowicz Catherine Maire (tłum.) s. 97-110
"W krzywym zwierciadle. O karykaturze i pamflecie czasów renesansu", Hanna Dziechcińska, Wrocław 1976 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Hanna Dziechcińska (aut. dzieła rec.) Catherine Maire (tłum.) s. 150-156
"Terminologie chez Sterne /Terminologia w twórczości Sterne'a Catherine Maire Alain Bony (aut. dzieła rec.) s. 219
"Miroirs réhtoriques, sept ans de reflexion /Zwierciadło retoryki, siedem lat refleksji Catherine Maire M. Groupe (aut. dzieła rec.) s. 219
"Modes et formes du narcissisme littéraire /Formy narcyzmu literackiego Catherine Maire Linda Hutckeon (aut. dzieła rec.) s. 221
"Les trois >>Don Quichttea<<", Joseph Kestner, "Poétique" nr 29 (1977) : [recenzja] Catherine Maire Joseph Kestner (aut. dzieła rec.) s. 221
"Voir sans être vu. Un cliché, un fantasme /Widzieć nie będąc widzianym. Klisza i złudzenie Catherine Maire Herni Lafon (aut. dzieła rec.) s. 223
"Une métro nommée Bonheur /Metro zwane Szczęście Catherine Maire André Targe (aut. dzieła rec.) s. 223