Znaleziono 4 artykuły

Jerzy Malec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Jerzy Malec s. 11-17
Wstęp Jerzy Malec Jacek S. Matuszewski Wojciech Witkowski s. 11-13
Oborniki Śląskie, woj. wrocławskie. Stanowisko 4 Elwira Holc Jerzy Malec Witold Szmukier s. 90
"Polska myśl administracyjna XVIII wieku", Jerzy Malec, Kraków 1986 : [recenzja] Aleksander Czaja Jerzy Malec (aut. dzieła rec.) s. 376-379