Znaleziono 15 artykułów

Wojciech Witkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji : X lat "Studiów z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego" z Lublina i Łodzi Wojciech Witkowski s. 5-6
Wstęp Jerzy Malec Jacek S. Matuszewski Wojciech Witkowski s. 11-13
Marian Lech Klementowski (1943–2013) Wojciech Witkowski s. 11-15
Problem niezawisłości sądów a postawa polskich prawników w Królestwie Kongresowym (do 1876 r.) Wojciech Witkowski s. 28-46
Komisja Wojewódzka Lubelska i Rząd Gubernialny Lubelski jako sądy administracyjne pierwszej instancji w Królestwie Polski (1815 - 1867) Wojciech Witkowski s. 89-118
XVIII-wieczny zbiór formuł prawnych Grodu Lubelskiego Wojciech Witkowski s. 143-153
Podlubelska Wieniawa Wojciech Witkowski s. 155-163
Uwagi o zarządzie wymiaru sprawiedliwości w Polsce szlacheckiej i czasach zaborów Wojciech Witkowski s. 189-198
Jan Wincenty Bandtkie w obronie "De senatu romano" Jana Zamoyskiego Wojciech Witkowski s. 199-209
Janina Morgensztern, "Podatki Żydów Ordynacji Zamojskiej" w XVI i XVII w.", "Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego", 1969, nr 71 - 72 Wojciech Witkowski Janina Morgensztern (aut. dzieła rec.) s. 240
Janina Morgensztern, "Operacje kredytowe Żydów w Zamościu w XVII w. Wierzytelności i zadłużenia", "Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego", 1967, nr 64 Wojciech Witkowski Janina Morgensztern (aut. dzieła rec.) s. 241
Janina Morgensztern, "Zadłużenie gmin żydowskich w Ordynacji Zamojskiej w II połowie XVII w.", "Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego", 1970, nr 73 Wojciech Witkowski Janina Morgensztern (aut. dzieła rec.) s. 241
"Aleksander This i Jan Kanty Wołowski - wybitni prawnicy Królestwa Polskiego", Wojciech Witkowski, Lublin 2001 : [recenzja] Jan Lityński Wojciech Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 311-320
Romuald Hube wobec prac ustawodawczych nad narodowym prawem cywilnym w Królestwie Polskim (1828–1830) Wojciech Witkowski s. 349-359
Szczytna prudenta godność - "Themis Polska" i twórczość w niej Aleksandra Thisa Wojciech Witkowski s. 393-406