Znaleziono 49 artykułów

Andrzej Marjański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Jan Krakowiak Andrzej Marjański s. 5-7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Andrzej Marjański Mirosław Włodarczyk s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Andrzej Marjański Mirosław Włodarczyk s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Andrzej Marjański s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Andrzej Marjański s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Andrzej Marjański s. 5-7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Jan D. Antoszkiewicz Andrzej Marjański s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Andrzej Marjański s. 5-7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Andrzej Marjański Bogdan Piasecki s. 5-7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Marcela Rebeca Contreras Loera Andrzej Marjański s. 5-7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Andrzej Marjański Bogdan Piasecki s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Andrzej Marjański Łukasz Sułkowski s. 5-7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Andrzej Marjański Mirosław Włodarczyk s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Andrzej Marjański Mirosław Włodarczyk s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Andrzej Marjański Mirosław Włodarczyk s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wprowadzenie Andrzej Marjański Mirosław Włodarczyk s. 5-7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Andrzej Marjański Mirosław Włodarczyk s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Andrzej Marjański s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Andrzej Marjański Bogdan Piasecki s. 5-7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Andrzej Marjański Łukasz Sułkowski s. 7-9
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Andrzej Marjański Łukasz Sułkowski s. 7-9
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sukcesja jako wyróżnik przedsiębiorstwa rodzinnego Andrzej Marjański s. 9-26
  Zacytuj
 • Udostępnij
Metodyka badań firm rodzinnych Andrzej Marjański Łukasz Sułkowski s. 11-21
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorca i przedsiębiorczość w teoriach ekonomicznych Andrzej Marjański s. 15-29
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czy mogę zostać przedsiębiorcą? Andrzej Marjański s. 27-36
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwarunkowania strategii małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych Justyna Marjańska Andrzej Marjański s. 44-57
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena jakości opieki lekarskiej w oddziale szpitalnym w opinii pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym w Brzezinach w latach 1999 i 2004 Wojciech Kocemba Alina Kowalska Jan Krakowiak Andrzej Marjański s. 55-64
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sukcesja - międzypokoleniowa strategia rozwoju biznesów rodzinnych Andrzej Marjański Łukasz Sułkowski s. 55-66
  Zacytuj
 • Udostępnij
Co warto wiedzieć o zarządzaniu? Andrzej Marjański s. 59-72
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena jakości pobytu w oddziale szpitalnym w opinii pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym w Brzezinach w 1999 i 2004 roku Wojciech Kocemba Alina Kowalska Jan Krakowiak Andrzej Marjański s. 65-76
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czynniki socjalno ‐ demograficzne a ocena jakości pobytu w oddziale szpitalnym w Szpitalu Powiatowym w Brzezinach Wojciech Kocemba Alina Kowalska Jan Krakowiak Andrzej Marjański Włodzimierz Stelmach s. 77-89
  Zacytuj
 • Udostępnij
Miejsce zamieszkania a struktura socjalno ‐ demograficzna respondentów biorących udział w badaniu satysfakcji pacjentów z leczenia szpitalnego w Szpitalu Powiatowym w Brzezinach w 2007 roku Wojciech Kocemba Alina Kowalska Jan Krakowiak Andrzej Marjański Joanna Sułkowska s. 91-100
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwarunkowania wdrażania innowacji w małych przedsiębiorstwach Andrzej Marjański s. 91-106
Opinie pacjentów dotyczące szpitalnej izby przyjęć Szpitala Powiatowego w Brzezinach w 2004 roku przy uwzględnieniu czynników socjalno ‐ demograficznych Wojciech Kocemba Alina Kowalska Jan Krakowiak Andrzej Marjański Włodzimierz Stelmach s. 101-110
  Zacytuj
 • Udostępnij
Szpitalna izba przyjęć w opinii pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym w Brzezinach w 1999 i 2004 roku Wojciech Kocemba Alina Kowalska Jan Krakowiak Andrzej Marjański Joanna Sułkowska s. 111-118
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ czynników socjalno ‐ demograficznych na ocenę opieki lekarskiej w oddziałach szpitalnych w Szpitalu Powiatowym w Brzezinach Krystyna Bogus Wojciech Kocemba Alina Kowalska Jan Krakowiak Andrzej Marjański s. 119-128
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zadania menedżera w budowaniu pozytywnych postaw pracowników w obliczu współczesnych zmian Andrzej Marjański s. 125-134
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nadzór właścicielski w przedsiębiorstwach rodzinnych Andrzej Marjański s. 125-135
  Zacytuj
 • Udostępnij
Badanie satysfakcji pacjentów z usług medycznych i pozamedycznych w szpitalach powiatowych województwa łódzkiego, Szpital Powiatowy w Brzezinach Wojciech Kocemba Alina Kowalska Jan Krakowiak Andrzej Marjański Włodzimierz Stelmach s. 129-142
  Zacytuj
 • Udostępnij
Specyfika zarządzania w polskich małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych - wnioski z badań Andrzej Marjański s. 135-147
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola organizacji pozarządowych w zintegrowanym systemie zarządzania kryzysowego Andrzej Marjański s. 153-162
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwarunkowania strategii rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych Andrzej Marjański s. 153-164
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwarunkowania strategii rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych Andrzej Marjański s. 153-164
  Zacytuj
 • Udostępnij
Światowe i polskie badania przedsiębiorstw rodzinnych Andrzej Marjański s. 167-189
  Zacytuj
 • Udostępnij
Grupy przedsiębiorstw rodzinnych – perspektywy badań empirycznych Andrzej Marjański s. 187-200
  Zacytuj
 • Udostępnij
Metodyka badań jakościowych w małych podmiotach rodzinnych Andrzej Marjański Łukasz Sułkowski s. 222-235
Rodzinne grupy kapitałowe Andrzej Marjański s. 223-234
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strategie małych przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce - wnioski z badań Andrzej Marjański s. 235-246
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie kryzysowe jako element systemu bezpieczeństwa państwa Andrzej Marjański s. 297-305
  Zacytuj
 • Udostępnij