Znaleziono 31 artykułów

Joanna Sułkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ zmian społeczno-prawnych na rozwiązanie problemów osób niepełnosprawnych na podstawie badań przeprowadzonych w PUP nr 1 w Łodzi Adam Fronczak Alina Kowalska Jan Krakowiak Adam Rzeźnicki Włodzimierz Stelmach Joanna Sułkowska Irena Walecka s. 7-16
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dostosowanie systemu Jednorodnych Grup Pacjentów do warunków panujących w polskich szpitalach Aleksandra Grzelewska Agnieszka Kaźmierczak Jan Krakowiak Włodzimierz Stelmach Joanna Sułkowska s. 9-28
  Zacytuj
 • Udostępnij
Profilaktyka chorób narządu wzroku wśród mieszkańców Warszawy Dominika Cichońska Jan Krakowiak Emilia Krakowiak Adam Rzeźnicki Joanna Sułkowska Ewa Świerczyńska s. 9-21
  Zacytuj
 • Udostępnij
Opinie pacjentów oddziału laryngologicznego dotyczące bazy techniczno-lokalowej i standardów przyjęcia pacjentów do Szpitala Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim Adam Fronczak Alina Kowalska Jan Krakowiak Anna Rokita Adam Rzeźnicki Włodzimierz Stelmach Joanna Sułkowska Irena Walecka s. 17-23
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena jakości świadczeń medycznych udzielanych pacjentom Oddziału Laryngologicznego Szpitala w Tomaszowie Mazowieckim przez personel medyczny.. Rafał Budzisz Adam Fronczak Alina Kowalska Jan Krakowiak Adam Rzeźnicki Włodzimierz Stelmach Joanna Sułkowska Irena Walecka s. 25-31
  Zacytuj
 • Udostępnij
System Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP): historia powstania, główne zasady funkcjonowania na świecie i w Polsce, cele wdrożenia Aleksandra Grzelewska Agnieszka Kaźmierczak Jan Krakowiak Włodzimierz Stelmach Joanna Sułkowska s. 29-52
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ opieki pielęgniarskiej na jakość usług medycznych świadczonych w Oddziale Laryngologicznym Szpitala w Tomaszowie Mazowieckim Rafał Budzisz Adam Fronczak Alina Kowalska Emilia Krakowiak Jan Krakowiak Adam Rzeźnicki Włodzimierz Stelmach Joanna Sułkowska Irena Walecka s. 33-39
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ewidencja i optymalizacja kosztów w zarządzaniu Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Andrzej Jackiewicz Joanna Sułkowska s. 33-41
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bieganie rekreacyjne jako ważny aspekt w zarządzaniu przedsiębiorstwem Dominika Cichońska Michał Kamiński Alina Kowalska Emilia Krakowiak Jan Krakowiak Jolanta Michalska Joanna Sułkowska s. 45-57
  Zacytuj
 • Udostępnij
Determinanty wyboru lekarza dentysty przez pacjentów korzystających z usług stomatologicznych Rafał Budzisz Adam Fronczak Alina Kowalska Emilia Krakowiak Jan Krakowiak Włodzimierz Stelmach Joanna Sułkowska Irena Walecka Karol Wojtasik s. 49-58
  Zacytuj
 • Udostępnij
Opinie pacjentów na temat jakości świadczeń medycznych udzielanych w gabinetach stomatologicznych Rafał Budzisz Adam Fronczak Alina Kowalska Emilia Krakowiak Jan Krakowiak Włodzimierz Stelmach Joanna Sułkowska Irena Walecka Karol Wojtasik s. 59-74
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kształtowanie i szkolenie pracowników zakładów opieki zdrowotnej w dobie reformy służby zdrowia Joanna Sułkowska Łukasz Sułkowski s. 59-64
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwarunkowania tworzenia strategii w Zakładach Opieki Zdrowotnej Joanna Sułkowska s. 72-74
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza pacjentów z rozpoznaniem dusznicy bolesnej hospitalizowanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2006 − 2008 Ewa Bąk Adam Fronczak Alina Kowalska Jan Krakowiak Włodzimierz Stelmach Joanna Sułkowska Irena Walecka Magdalena Zawadzka s. 87-98
  Zacytuj
 • Udostępnij
Miejsce zamieszkania a struktura socjalno ‐ demograficzna respondentów biorących udział w badaniu satysfakcji pacjentów z leczenia szpitalnego w Szpitalu Powiatowym w Brzezinach w 2007 roku Wojciech Kocemba Alina Kowalska Jan Krakowiak Andrzej Marjański Joanna Sułkowska s. 91-100
  Zacytuj
 • Udostępnij
Soft skills of caregivers – results of studies conducted in the Take Care project Dominika Cichońska Marta Kędzia Joanna Sułkowska s. 109-126
  Zacytuj
 • Udostępnij
Szpitalna izba przyjęć w opinii pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym w Brzezinach w 1999 i 2004 roku Wojciech Kocemba Alina Kowalska Jan Krakowiak Andrzej Marjański Joanna Sułkowska s. 111-118
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strategia szpitali publicznych w Polsce – analiza porównawcza studiów przypadku Joanna Sułkowska s. 121-128
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ czynników socjalno-demograficznych na występowanie chorób układu krążenia zdiagnozowanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2006 − 2008 Adam Fronczak Alina Kowalska Emilia Krakowiak Jan Krakowiak Włodzimierz Stelmach Joanna Sułkowska Irena Walecka s. 121-132
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zastosowanie modelu RABOSTIC w komunikacji marketingowej w sektorze usług medycznych w Polsce Robert Seliga Joanna Sułkowska s. 129-137
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza uwarunkowań demograficznych przyczyn zgonów pacjentów przyjętych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2006 − 2008 Adam Fronczak Alina Kowalska Jan Krakowiak Włodzimierz Stelmach Joanna Sułkowska Irena Walecka Magdalena Zawadzka s. 133-140
  Zacytuj
 • Udostępnij
Komunikacja marketingowa w sektorze usług medycznych i profilaktyce zdrowia Robert SEliga Joanna Sułkowska s. 139-149
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problematyka zarządzania międzykulturowego szpitalami w Polsce Joanna Sułkowska s. 149-156
  Zacytuj
 • Udostępnij
Opinie usługodawców o systemie Jednorodnych Grup Pacjentów – badanie własne Aleksandra Grzelewska Agnieszka Kaźmierczak Jan Krakowiak Włodzimierz Stelmach Joanna Sułkowska s. 157-168
  Zacytuj
 • Udostępnij
Powstanie i rozwój łódzkiej szkoły otolaryngologii Joanna Sułkowska s. 167-178
  Zacytuj
 • Udostępnij
Satysfakcja pacjentów jako czynnik kształtujący rynek usług medycznych : badanie własne na przykładzie Szpitala w Pabianicach Aleksandra Grzelewska Jan Krakowiak Włodzimierz Stelmach Joanna Sułkowska Kamila Zagier s. 169-187
  Zacytuj
 • Udostępnij
mHealth, mobile marketing oraz Internet w procesie wdrażania koncepcji marketingu relacji w jednostkach medycznych w Polsce Robert Seliga Joanna Sułkowska s. 187-199
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarys koncepcji zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu jednostkami medycznymi w Polsce Joanna Sułkowska s. 193-199
  Zacytuj
 • Udostępnij
Komunikacja marketingowa w sytuacji kryzysowej na przykładzie zagrożenia zarażeniem wirusem ptasiej grypy Rafał Seliga Joanna Sułkowska s. 277-285
  Zacytuj
 • Udostępnij
Modele marketingu w sektorze usług medycznych w Polsce – zmiana orientacji marketingowej Robert Seliga Joanna Sułkowska s. 287-299
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zastosowanie marketingu relacji w zarządzaniu szpitalem w Polsce Joanna Sułkowska s. 311-314
  Zacytuj
 • Udostępnij