Znaleziono 4 artykuły

Józef Maroszek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redaktora naczelnego Józef Maroszek s. 5-6
Małe miasto jako ośrodek rynku lokalnego i regionalnego na Pomorzu Gdańskim w XVII-XVIII w. : przykład Nowego nad Wisłą : (w związku z książką A. Pryłowski, Gospodarka Nowego n. Wisłą w latach 1662-1772. Problemy produkcji i wymiany, Bydgoszcz 1978) Józef Maroszek Andrzej Wyrobisz A. Pryłowski (aut. dzieła rec.) s. 139-145
"Dzieje województwa podlaskiego do 1795 roku", Józef Maroszek, Białystok 2013 : [recenzja] Zbigniew Anusik Józef Maroszek (aut. dzieła rec.) s. 214-233
"Rocznik Augustowsko‑Suwalski", t.  10, Suwałki 2010 : [recenzja] Józef Maroszek s. 293-298