Znaleziono 3 artykuły

Joanna Marszałek-Kawa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranzycji postautorytarnej", T. 1: "Studia przypadku", Joanna Marszałek-Kawa, Joanna Piechowiak-Lamparska, Anna Ratke-Majewska, Patryk Wawrzyński, Warszawa 2016 ; "Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranzycji postautorytarnej", T. 2: "Analiza porównawcza", Joanna Marszałek-Kawa, Anna Ratke-Majewska, Patryk Wawrzyński, Warszawa 2016 : [recenzja] Katarzyna Kącka Joanna Marszałek-Kawa (aut. dzieła rec.) Joanna Piechowiak-Lamparska (aut. dzieła rec.) Anna Ratke-Majewska (aut. dzieła rec.) Patryk Wawrzyński (aut. dzieła rec.) s. 91-94
"Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej po akcesji do Unii Europejskiej", Joanna Marszałek-Kawa, Warszawa 2012 : [recenzja] Alfred Lutrzykowski Joanna Marszałek-Kawa (aut. dzieła rec.) s. 139-142
World power status of China on the international arena Joanna Piechowiak-Lamparska Joanna Marszałek-Kawa (aut. dzieła rec.) s. 156-158