Znaleziono 3 artykuły

Anna Ratke-Majewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Latin American direction in the Polish foreign policy : relations with Latin American and Caribbean states after 2004 Anna Ratke-Majewska s. 30-41
"Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranzycji postautorytarnej", T. 1: "Studia przypadku", Joanna Marszałek-Kawa, Joanna Piechowiak-Lamparska, Anna Ratke-Majewska, Patryk Wawrzyński, Warszawa 2016 ; "Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranzycji postautorytarnej", T. 2: "Analiza porównawcza", Joanna Marszałek-Kawa, Anna Ratke-Majewska, Patryk Wawrzyński, Warszawa 2016 : [recenzja] Katarzyna Kącka Joanna Marszałek-Kawa (aut. dzieła rec.) Joanna Piechowiak-Lamparska (aut. dzieła rec.) Anna Ratke-Majewska (aut. dzieła rec.) Patryk Wawrzyński (aut. dzieła rec.) s. 91-94
"Stosunki polsko-zachodnioafrykańskie", Jacek Knopek, Toruń 2013 : [recenzja] Anna Ratke-Majewska Jacek Knopek (aut. dzieła rec.) s. 217-221