Znaleziono 5 artykułów

Patryk Wawrzyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The usage of politics of memory in Polish foreign policy : present state and perspectives Patryk Wawrzyński s. 67-91
"Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranzycji postautorytarnej", T. 1: "Studia przypadku", Joanna Marszałek-Kawa, Joanna Piechowiak-Lamparska, Anna Ratke-Majewska, Patryk Wawrzyński, Warszawa 2016 ; "Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranzycji postautorytarnej", T. 2: "Analiza porównawcza", Joanna Marszałek-Kawa, Anna Ratke-Majewska, Patryk Wawrzyński, Warszawa 2016 : [recenzja] Katarzyna Kącka Joanna Marszałek-Kawa (aut. dzieła rec.) Joanna Piechowiak-Lamparska (aut. dzieła rec.) Anna Ratke-Majewska (aut. dzieła rec.) Patryk Wawrzyński (aut. dzieła rec.) s. 91-94
Na drodze do niezależności: kulturowa odrębność Kurdów a ich dążenia do samostanowienia Patryk Wawrzyński s. 123-133
Postawy wobec polskiej polityki historycznej: wyniki eksperymentu Gabriela Czarnek Marek A. Muszyński Ralph Schattkowsky Patryk Wawrzyński s. 134-145
Conference Report 3rd Trialog International Conference "Between Oder and Neman: Issues of Cultural Memory", Kaliningrad (Russia), 26th-29th April 2012 Patryk Wawrzyński s. 166-169