Znaleziono 2 artykuły

Adam Mazurek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński (1901-1981) : co Kościół i Polska zawdzięczają Prymasowi Tysiąclecia?", red. Stefan Budzyński, Irena Burchacka, Adam Mazurek, Władysław Miziołek, Warszawa 2000 : [recenzja] Tadeusz Pikus Stefan Budzyński (aut. dzieła rec.) Irena Burchacka (aut. dzieła rec.) Adam Mazurek (aut. dzieła rec.) Władysław Miziołek (aut. dzieła rec.) s. 218-220
"Progrediamur oportet in spe. 20-lecie bulli Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae populus. Księga Jubileuszowa dedykowana Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Józefowi Kowalczykowi, Metropolicie Gnieźnieńskiemu, Prymasowi Polski z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa", red. Adam Mazurek, Warszawa 2012 : [recenzja] Henryk Olszar Adam Mazurek (aut. dzieła rec.) s. 434-439