Znaleziono 12 artykułów

Tadeusz Pikus

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ambroży Gardeil, jego pisma i metoda pracy Tadeusz Pikus s. 66-96
Służyć prawdzie w mądrości Tadeusz Pikus s. 83-90
Znaczenie wartości chrześcijańskich w procesie poszerzania Unii Europejskiej Tadeusz Pikus s. 91-110
Duchowe oblicze Europy i świata w dziełach Aleksandra Mienia Tadeusz Pikus s. 113-133
"Modele" Kościoła w ujęciu Leonarda Boffa Tadeusz Pikus s. 161-174
О некоторых опасностях угрожающих церкви Tadeusz Pikus s. 165-179
"Ciencia, razón y fe", Mariano Artigas, Madrid 1992 : [recenzja] Tadeusz Pikus Mariano Artigas (aut. dzieła rec.) s. 189-190
"Aksjologiczny wymiar religii w twórczości Aleksandra Mienia. Studium analityczno-krytyczne", Tadeusz Pikus, Warszawa 1998 : [recenzja] Józef Krasiński Tadeusz Pikus (aut. dzieła rec.) s. 214-222
"Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński (1901-1981) : co Kościół i Polska zawdzięczają Prymasowi Tysiąclecia?", red. Stefan Budzyński, Irena Burchacka, Adam Mazurek, Władysław Miziołek, Warszawa 2000 : [recenzja] Tadeusz Pikus Stefan Budzyński (aut. dzieła rec.) Irena Burchacka (aut. dzieła rec.) Adam Mazurek (aut. dzieła rec.) Władysław Miziołek (aut. dzieła rec.) s. 218-220
"Jedna jest skała : bosko-ludzki wymiar Kościoła w teologii Aleksandra Mienia", Anna Gąsior, Kraków 2006 : [recenzja] Tadeusz Pikus Anna Gąsior (aut. dzieła rec.) s. 219-223
Twórczość pisarska o. Aleksandra Mienia, kapłana rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Tadeusz Pikus s. 253-266
"Jezus Chrystus obrazem Boga niewidzialnego", Tadeusz Pikus, Warszawa 1996 : [recenzja] Anna Bober Mieczysław Ozorowski Tadeusz Pikus (aut. dzieła rec.) s. 444-447