Znaleziono 13 artykułów

Władysław Miziołek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Naukowa sylwetka Profesora Ks. Dr. W. Kwiatkowskiego Władysław Miziołek s. 21-28
Człowiek nauki i mąż Kościoła Władysław Miziołek s. 40-43
Egzystencjonalne rozumienie kerygmatu chrześcijańskiego u R. Bultmanna a dogmat Władysław Miziołek s. 103-125
Biuleyn ekumeniczny Władysław Miziołek s. 113-134
Biuletyn ekumeniczny Władysław Miziołek s. 115-134
"Theologie des Neuen Testaments", R. Bultman, Tübingen 1954 : [recenzja] Władysław Miziołek R. Bultman (aut. dzieła rec.) s. 115-131
Biuletyn ekumeniczny Władysław Miziołek s. 131-152
Biuletyn ekumeniczny Władysław Miziołek s. 143-162
Biuletyn ekumeniczny : charakter mistyczny teologii prawosławnej Władysław Miziołek s. 167-170
Biuletyn ekumeniczny Władysław Miziołek s. 171-198
"Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński (1901-1981) : co Kościół i Polska zawdzięczają Prymasowi Tysiąclecia?", red. Stefan Budzyński, Irena Burchacka, Adam Mazurek, Władysław Miziołek, Warszawa 2000 : [recenzja] Tadeusz Pikus Stefan Budzyński (aut. dzieła rec.) Irena Burchacka (aut. dzieła rec.) Adam Mazurek (aut. dzieła rec.) Władysław Miziołek (aut. dzieła rec.) s. 218-220
"Die Kirche im Neuen Testament", Rudolf Schnackenburg, Freiburg i. Br. 1961 : [recenzja] Władysław Miziołek Rudolf Schnackenburg (aut. dzieła rec.) s. 289-291
Stosunek teologii dialektycznej K. Bartha do mariologii Władysław Miziołek s. 523-564