Znaleziono 17 artykułów

Adam Mazurkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Mamy tedy nowy sklep..." : obraz narodzin nowoczesnego konsumpcjonizmu w "Lalce" Bolesława Prusa Adam Mazurkiewicz s. 51-70
    Zacytuj
  • Udostępnij
Kapitalizm w odwrocie : o socrealistycznych epizodzie polskiej fantastyki naukowej Adam Mazurkiewicz s. 109-124
The use of multi-level evaluation approach in research projects undertaken within strategic research programmes Adam Mazurkiewicz Ludmiła Łopacińska s. 113-128
    Zacytuj
  • Udostępnij
Obecność form dokumentalnych w polskiej literaturze pięknej realizmu socjalistycznego Adam Mazurkiewicz s. 131-142
Cyberprzestrzeń po polsku : o nurcie tzw. cyberpunku w rodzimej literaturze fantastycznonaukowej Adam Mazurkiewicz s. 157-172
"Locus mirabilis et horrendus" : obraz hipermarketu w literaturze polskiej po roku 1989 Adam Mazurkiewicz s. 177-199
Między fantastyką i aluzją : SOCIAL FICTION jako kryptopolityczny nurt polskiej literatury lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku Adam Mazurkiewicz s. 178-191
"Wszystko jest tajemnicą i wszystko zagadką" : uwagi na marginesie lektury "Wampira" Władysława Stanisława Reymonta Adam Mazurkiewicz s. 189-201
Potomkowie hrabiego Draculi - szkic do portretu : (o recepcji motywów wampirycznych we współczesnej literaturze) Adam Mazurkiewicz s. 207-226, 253
Oryginalność zwielokrotniona : autocytaty w wybranych powieściach Stanisława Lema Adam Mazurkiewicz s. 207-217
Przemiany fantastyki cudownego wynalazku w XX-wiecznej literaturze polskiej Adam Mazurkiewicz s. 219-236
Panorama polskiej fantastyki naukowej Karol Alichnowicz Adam Mazurkiewicz s. 242-248
Śmierć wstydu : o zjawisku skandalu w najnowszej prozie polskiej po roku 1989 Adam Mazurkiewicz s. 249-257
Księga jako element mitologii świata przedstawionego w polskiej powieści fantastycznej Adam Mazurkiewicz s. 285-294
Miasto - wybór czy konieczność? : o motywach urbanistycznych we współczesnej antyutopii Adam Mazurkiewicz s. 399-414
Spojrzenie w przeszłość : o nurcie tzw. "późnej narracji archeologicznej" w dwudziestowiecznej polskiej literaturze fantastycznonaukowej Adam Mazurkiewicz s. 481-493
"Media a czytelnicy. Studia o komunikacji i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia", pod red. nauk. M. Antczak, A. Brzuski-Kępy, A. Walczak-Niewiadomskiej, Łódź 2013 : [recenzja] Adam Mazurkiewicz Mariola Antczak (aut. dzieła rec.) Alina Brzuska-Kępa (aut. dzieła rec.) Agata Walczak-Niewiadomska (aut. dzieła rec.) s. 514-515