Znaleziono 4 artykuły

Alina Brzuska-Kępa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Życie - śmierć - życie wieczne: refleksje Marii Konopnickiej w poezji przełomu wieków Alina Brzuska-Kępa s. 115-130
"Dziecko w świecie książki i mediów" : sprawozdanie Alina Brzuska-Kępa s. 261-266
"Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży początku XXI wieku", red. M. Antczak, A. Brzuska-Kępa, A. Walczak-Niewiadomska, Łódź 2013 : [recenzja] Jowita Podwysocka-Modrzejewska Mariola Antczak (aut. dzieła rec.) Alina Brzuska-Kępa (aut. dzieła rec.) Agata Walczak-Niewiadomska (aut. dzieła rec.) s. 513-514
"Media a czytelnicy. Studia o komunikacji i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia", pod red. nauk. M. Antczak, A. Brzuski-Kępy, A. Walczak-Niewiadomskiej, Łódź 2013 : [recenzja] Adam Mazurkiewicz Mariola Antczak (aut. dzieła rec.) Alina Brzuska-Kępa (aut. dzieła rec.) Agata Walczak-Niewiadomska (aut. dzieła rec.) s. 514-515