Znaleziono 16 artykułów

Witold Migal

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Krzemionki, gm. Bodzechów, woj. kieleckie Wojciech Borkowski Regina Dziklińska Małgorzata Hajduk Iwona Jaworowska Witold Migal Sławomir Sałaciński Marek Zalewski s. 15-16
Krzemionki, gm. Bodzechów, woj. kieleckie, AZP 83-71/- Wojciech Borkowski Witold Migal Sławomir Sałaciński Marek Zalewski s. 17
Rybniki, st. 1, gm. Wasilków, woj. białostockie, AZP 34-86/1 Wojciech Borkowski Witold Migal Sławomir Sałaciński Marek Zalewski s. 18-19
    Zacytuj
  • Udostępnij
Krzemionki, gm. Bodzechów, woj. kieleckie, AZP 83-71 Marcin Bednarz Wojciech Borkowski Joanna Fide Witold Migal Sławomir Sałaciński Marek Zalewski Paweł Zygier s. 18
Krzemionki, gm. Bodzechów, woj. kieleckie Wojciech Borkowski Hanna Cewińska Regina Dziklińska Grzegorz Kamiński Witold Migal Longin Pluta Sławomir Sałaciński Marek Zalewski s. 26-27
Badania nad osadnictwem paleolitycznym północnego obrzeżenia Wyżyny Sandomierskiej Witold Migal Michał Przeździecki Katarzyna Pyżewicz s. 27-34, 5
Krzemionki k. Ostrowca Św., gm. Bodzechów, woj. kieleckie. Rezerwat Archeologiczny Wojciech Borkowski Jerzy Bąbel Regina Dziklińska Hanna Kowalewska-Marszałek Witold Migal Dariusz Mikoś Sławomir Sałaciński Marek Zalewski Czesław Zybała Hanna Łęgowiecka s. 34-35
    Zacytuj
  • Udostępnij
Smyków, gm. Ćmielów, woj. tarnobrzeskie Witold Migal s. 35
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wólka Załęska, st. VII, gm. Góra Kalwaria, woj. warszawskie, AZP 61-68/60 Witold Migal s. 78-79
Kajetany, st. 4, gm. Nadarzyn, woj. warszawskie, AZP 60-64/59 Wojciech Borkowski Witold Migal Sławomir Sałaciński s. 84-85
Sprawozdanie z archeologicznych badań sondażowych w 2010 r., w miejscowości Grzybowa Góra, gm. Skarżysko Kościelne, woj. świętokrzyskie, działka nr ew. 1441 Witold Migal Michał Przeździecki s. 177-187
Ożarów Mazowiecki, st. II, gm. loco, woj. warszawskie, AZP 57-64/11 Wojciech Borkowski Witold Migal Sławomir Sałaciński s. 181-182
Ćmielów, st. 95 ("Mały Gawroniec"), woj. świętokrzyskie : badania w roku 2009 Maciej Krajcarz Witold Migal Michał Przeździecki Katarzyna Pyżewicz s. 1, 191-192
Wawrzyszew, st. III, gm. Błonie, woj. warszawskie, AZP 57-62/14 Witold Migal s. 194
Obozowisko kultury magdaleńskiej na stanowisku 95 "Mały Gawroniec" w Ćmielowie, pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie Maciej Krajcarz Witold Migal Michał Przeździecki Katarzyna Pyżewicz s. 106-117, 225-234
Multi-Aspect Analysis of Flint Materials from Suchodółka : Site 3 : the Świętokrzyskie Voivodeship Witold Grużdź Witold Migal Michał Przeździecki Katarzyna Pyżewicz s. 245-258