Znaleziono 15 artykułów

Tomasz Mikocki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Tomasz Mikocki s. 9
Przedmowa Tomasz Mikocki s. 9
Anna Sadurska (1921-2004) Tomasz Mikocki s. 11-13
Antyk w mecenacie Heleny i Michała Radziwiłłów : Arkadia, Nieborów, Królikarnia Tomasz Mikocki s. 25-50
Sub specie deae atque dei : rodzinne uwarunkowania żeńskich asymilacji z bóstwami w starożytnym Rzymie Tomasz Mikocki s. 73-89
Problemy recepcji antyku w sztuce polskiej XVI wieku Tomasz Mikocki s. 73-80
Dawne rysunki i ryciny według rzeźb antycznych znajdujących się w dzisiejszych polskich zbiorach (II) Tomasz Mikocki s. 84-94
Ptolemais in Libya : excavations conducted by the Mission of the Institute of Archaeology, Warsaw University in 2004 and 2005 : report on two seasons of excavations K. Chmielewski Piotr Jaworski W. Małkowski Tomasz Mikocki Krzysztof Misiewicz Monika Muszyńska-Mikocka P. Sobczyński J. Żelazowski s. 93-107
Polskie wykopaliska archeologiczne w Libii : wykopaliska Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w Ptolemais (Tolmeita) : sondaże 2001 r. Tomasz Mikocki s. 101-120, 28
Ptolemais in Libya : the Warsaw Institute of Archaeology excavations in 2002 and 2003 : report on two seasons of fieldwork K. Chmielewski M. Gładki Piotr Jaworski W. Małkowski H. Meyza Tomasz Mikocki Monika Muszyńska s. 107-118
Sarcophagus from Collection del Nero in Cracow (CSIR Pologne II.2 Addenda) Tomasz Mikocki s. 124-129
Rzeźby z kolekcji von Rose w Döhlau, I : pierwsza wizyta w Dylewie Tomasz Mikocki s. 167-180, 32
Rzeźby z kolekcji von Rose w Döhlau, III : trzecia wizyta w Dylewie : wykopaliska Tomasz Mikocki s. 197-223, 82-105
Rzeźby z kolekcji von Rose w Döhlau, II : druga wizyta w Dylewie Tomasz Mikocki s. 201-206
"Cesurae phallicae" : o niektórych aspektach datowania rzeźb antycznych Tomasz Mikocki s. 202-224