Znaleziono 4 artykuły

Monika Muszyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Antycze biusty portretowe w zbiorach polskich Monika Muszyńska s. 89-128
Ptolemais in Libya : the Warsaw Institute of Archaeology excavations in 2002 and 2003 : report on two seasons of fieldwork K. Chmielewski M. Gładki Piotr Jaworski W. Małkowski H. Meyza Tomasz Mikocki Monika Muszyńska s. 107-118
Przedstawienie liktora ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie Monika Muszyńska s. 157-164, 6
Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 2002 w Dylewie, gmina Grunwald, województwo warmińsko-mazurskie Piotr Jaworski Monika Muszyńska Karolina Paczyńska s. 255-260