Znaleziono 1 artykuł

Arnaldo Momigliano

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Arnaldo Momigliano i klasyczne podstawy historiografii nowożytnej : (na marginesie pracy : Arnaldo Momigliano, The classical foundations of modern historiography, przedmowa Riccardo Di Donato, University of California Press, Berkeley -Los Angeles-Oxford 1990, s. XIV + 162. Sather Classical Lectures t. LIV) Marek Węcowski Riccardo Di Donato (aut. dzieła rec.) Arnaldo Momigliano (aut. dzieła rec.) s. 727-742, 810