Znaleziono 5 artykułów

Krystyna Muszyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Autografy i odpisy dzieł Długosza w zbiorach Biblioteki Narodowej", Krystyna Muszyńska, "Rocznik Biblioteki Narodowej", 17/18 (1981/1982), s. 399-421 : [recenzja] Piotr Dymmel Krystyna Muszyńska (aut. dzieła rec.) s. 97-99
"Korespondencja Józefa Andrzeja Załuskiego. 1724-1736", opracowali Bogumił Stanisław Kupść, Krystyna Muszyńska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Zakład Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk, Źródła do Dziejów Nauki i Techniki, tom V, komitet redakcyjny: A. Birkenmajer, B. Olszewicz, E. Olszewski, B. Skarżyński, B. Suchodolski (przewodniczący), Z. Skubała, (Sekretarz), ss. XVI, 714, 2 nlb. + 5 wklejek ilustr. : [recenzja] Mieczysław Klimowicz Bogumił Stanisław Kupść (aut. dzieła rec.) Krystyna Muszyńska (aut. dzieła rec.) s. 339-341
"Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce", Danuta Kamolowa, Krystyna Muszyńska, Warszawa 1988 : [recenzja] Henryk Hollender Danuta Kamolowa (aut. dzieła rec.) Krystyna Muszyńska (aut. dzieła rec.) s. 377-380
List do Redakcji Bogumił Stanisław Kupść Krystyna Muszyńska s. 405-406
"Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. Przewodnik", opr. Danuta Kamolowa przy współudziale Krystyny Muszyńskiej (zbiory kościelne), Warszawa 1988 : [recenzja] Halina Chamerska Danuta Kamolowa (aut. dzieła rec.) Krystyna Muszyńska (aut. dzieła rec.) s. 410-414