Znaleziono 2 artykuły

Irena Najda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Silva rerum : wspomnienia i zapiski dzienne z lat 1830-1881 : kronika domowa", Kajetan Kraszewski, oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski, współpr. Irena Najda, Warszawa 2000 : [recenzja] Bogumiła Kosmanowa Kajetan Kraszewski (aut. dzieła rec.) Irena Najda (aut. dzieła rec.) Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 254-255
"Silva rerum : kronika domowa : wspomnienia i zapiski dzienne z lata 1830-1881", Kajetan Kraszewski, wstęp i oprac. Zbigniew Sudolski, współpraca Irena Najda, Warszawa 2000 : [recenzja] Arkadiusz Kołodziejczyk Kajetan Kraszewski (aut. dzieła rec.) Irena Najda (aut. dzieła rec.) Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 317-321