Znaleziono 14 artykułów

Walentyna Najdus

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Między Brukselą a Zimmerwaldem : Lenin a lewica polska na terenie międzynarodowym Walentyna Najdus s. 1-36
Podłoże ruchu burżuazyjno-demokratycznego w Galicji w przededniu rewolucji 1905-1907 roku Walentyna Najdus s. 273-274, 41-98
Ruch robotniczy w Galicji w latach 1890-1900 Walentyna Najdus s. 86-118
Klasowe związki zawodowe w Galicji Walentyna Najdus s. 123-154
"Przez zieloną granicę. Na polskich szlakach leninowskiej bibuły", Walentyna Najdus, Warszawa 1964 : [recenzja] Albin Koprukowniak Walentyna Najdus (aut. dzieła rec.) s. 276-278
"Szkice z historii Galicji" T. I: "Galicja w latach 1900-1904", Walentyna Najdus, Warszawa 1958, T. 2: "Galicja w latach 1905-1907", Walentyna Najdus, Warszawa 1960 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Walentyna Najdus (aut. dzieła rec.) s. 399-403
Powstanie Komisariatu do Spraw Polskich i pierwsze półrocze jego działalności Walentyna Najdus s. 408-436
Polacy w Rewolucji Październikowej : w XXXV rocznicę Rewolucji Październikowej Walentyna Najdus s. 435-472, 628-630
Rozwój ruchu strajkowego w Galicji w latach 1900-1914 Walentyna Najdus s. 460-490, 607-609
"Klasa robotnicza Królestwa Polskiego 1870-1914", Anna Żarnowska, Warszawa 1974 : [recenzja] Walentyna Najdus Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 520-526
"SDKPiL a SDPRR 1893-1907", Walentyna Najdus, Wrocław [etc.] 1973 : [recenzja] Jerzy Targalski Walentyna Najdus (aut. dzieła rec.) s. 573-578
"Warszawa w rewolucji 1905-1907", Halina Kiepurska, Warszawa 1974 : [recenzja] Walentyna Najdus Halina Kiepurska (aut. dzieła rec.) s. 679-684
"Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska", Walentyna Najdus, Warszawa 1984 : [recenzja] Janusz Durko Walentyna Najdus (aut. dzieła rec.) s. 789-791
"Cmentarz Łyczakowski we Lwowie w latach 1786-1986", Stanisław Sławomir Nicieja, Wrocław 1988 : [recenzja] Walentyna Najdus Stanisław Sławomir Nicieja (aut. dzieła rec.) s. 840-843