Znaleziono 3 artykuły

Janusz Nawrot

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gaza w staroegipskich źródłach historycznych Janusz Nawrot s. 101-112
Izajasz i królestwo Judy wobec zagrożenia asyryjskiego : egzegeza tekstu Iz 30, 1–17 Janusz Nawrot s. 221-241
"Przyjaźń w "Etykach" Arystotelesa, w pismach mądrościowych Septuaginty oraz w Nowym Testamencie", Janusz Nawrot, Poznań 2004 : [recenzja] Michał Czajkowski Janusz Nawrot (aut. dzieła rec.) s. 228-233