Znaleziono 13 artykułów

Dionizy Niezgoda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Substytucja pracy żywej maszynami w wybranych gospodarstwach indywidualnych w roku 1982 i 1983 Dionizy Niezgoda s. 39-51
Ekonometryczny model końcowej produkcji rolniczej Dionizy Niezgoda s. 73-86
Strategiczne grupy agrobiznesowe Eugeniusz Bernat Dionizy Niezgoda s. 105-117
Analiza związków substytucyjnych między ziemią a środkami obrotowymi Dionizy Niezgoda s. 125-133
Substytucja między pracą żywą, ziemią i kapitałem w gospodarstwach indywidualnych Dionizy Niezgoda s. 129-143
Ekonomiczna konkurencyjność uprawy roślin zbożowych w gospodarstwach indywidualnych Dionizy Niezgoda Zenon Szepytowski Małgorzata Żelazko s. 181-188
Analiza proporcji zasiewów owsa i jęczmienia jarego w gospodarce indywidualnej Zofia Furman Dionizy Niezgoda s. 203-217
Konkurencyjność substytucyjna pracy ludzkiej oraz maszyn i narzędzi w gospodarstwach rodzinnych Dionizy Niezgoda Ewa Wójcik s. 213-226
Rola podstawowych czynników produkcji we wzroście globalnej produkcji rolniczej Dionizy Niezgoda s. 237-250
Relacja i substytucja między nakładami pracy a środkami trwałymi w gospodarstwach indywidualnych Dionizy Niezgoda Henryk Płudowski s. 253-262
Zmiany produktywności środków trwałych produkcyjnych w wybranych gospodarstwach indywidualnych Jerzy Bartoszcze Dionizy Niezgoda s. 259-270
Substytucja ziemi nawozami mineralnymi w gospodarstwach indywidualnych Dionizy Niezgoda s. 311-319
Wydajność pracy żywej i produktywność maszyn w wybranych gospodarstwach indywidualnych Dionizy Niezgoda Józef Ostrowski s. 355-366