Znaleziono 8 artykułów

Henryk Płudowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Badanie współzmienności cech przy pomocy funkcji potęgowej Henryk Płudowski s. 87-93
Ocena przestrzennego ukształtowania rozłogu w wieloobiektowym przedsiębiorstwie rolniczym na przykładzie kombinatu PGR w Przewodowie Henryk Płudowski s. 159-172
Transportochłonność produkcji w wieloobiektowym przedsiębiorstwie rolniczym na przykładzie kombinatu PGR Przewodów Piotr Gradziuk Józef Ostrowski Henryk Płudowski s. 177-188
Wydajność pracy a wyposażenie PGR w środki trwałe Henryk Płudowski Tadeusz Wierzbicki s. 251-267
Relacja i substytucja między nakładami pracy a środkami trwałymi w gospodarstwach indywidualnych Dionizy Niezgoda Henryk Płudowski s. 253-262
Wskaźniki wyrażające poziom produkcji roślinnej i ich związki z waloryzacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej Henryk Płudowski s. 301-314
Postęp techniczny a oszczędność i wydajność nakładów pracy żywej w procesie kombajnowego zbioru zbóż Piotr Gardziuk Józef Ostrowski Henryk Płudowski s. 315-328
Metoda analizy efektywności nawożenia mineralnego przy pomocy współczynnika oddziaływania nawozów Henryk Płudowski s. 355-368