Znaleziono 2 artykuły

Alina Nofer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Wczesna twórczość Władysława Orkana. 1897-1902", Regina Gerlecka, Łódź 1959, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Wydział I, nr 36, s. 159 + 1 kartka erraty : [recenzja] Alina Nofer Regina Gerlecka (aut. dzieła rec.) s. 215-218
"Publicystyka okresu Pozytywizmu. Wybór tekstów", opracował Teofil Wojeński, Wrocław 1953, Zakład im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, s. 198, 2 nlb.; "Humoreski z teki Worszyłły", Henryk Sienkiewicz, opracowała Alina Nofer, Wrocław 1953, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, s. 154, 2 nlb.; "Szkice węglem", Henryk Sienkiewicz, opracowała Alina Nofer, Wrocław 1952, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, s. 105, 3 nlb.; "Mendel gdański", Maria Konopnicka, opracował Tadeusz Czapczyński, Wrocław 1954, wydanie trzecie uzupełnione, Zakład im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, s. 34, 2 nlb. : [recenzja] Zbigniew Żabicki Tadeusz Czapczyński (aut. dzieła rec.) Maria Konopnicka (aut. dzieła rec.) Alina Nofer (aut. dzieła rec.) Henryk Sienkiewicz (aut. dzieła rec.) Teofil Wojeński (aut. dzieła rec.) s. 355-363