Znaleziono 13 artykułów

Ewa Nowak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aktywność fizyczna pracowników Biblioteki Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Ewa Nowak s. 37-53
Biblioteka Główna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w innej siedzibie Ewa Nowak s. 90-96
"Zachowania polityczne 2", red. R. J. Dalton, H. D. Klingemann, Warszawa 2010 : [recenzja] Ewa Nowak R. J. Dalton (aut. dzieła rec.) H. D. Klingemann (aut. dzieła rec.) s. 95-97
Agenda regionalnych polityk publicznych oraz opinia publiczna i media w Województwie Lubelskim : analiza agenda-setting Ewa Nowak s. 95-111
"Ustanawianie agendy mediów podczas kampanii wyborczych w 2005 roku", Bartłomiej Łódzki, Wrocław 2010 : [recenzja] Ewa Nowak Bartłomiej Łódzki (aut. dzieła rec.) s. 131-134
Teoretyczne metody badawcze w naukach społecznych Krzysztof Głowiński Ewa Nowak s. 136-146
Możliwości zastosowania badań jakościowych w naukach społecznych Ewa Nowak Roman Pawłowski s. 147-162
"Komunikacja polityczna w amerykańskich kampaniach wyborczych", Tomasz Płudowski, Warszawa 2008 : [recenzja] Ewa Nowak Tomasz Płudowski s. 197-199
    Zacytuj
  • Udostępnij
Komercjalizacja komunikacji politycznej – infotainment i politainment w programach informacyjnych Ewa Nowak s. 201-213
Wymiana publikacji jako jedna z form współpracy bibliotek medycznych Ewa Nowak s. 244-249
"Ustrój organów ochrony prawnej", red. Bogumił Szmulik, Marek Żmigrodzki, Lublin 2003 : [recenzja] Ewa Nowak Bogumił Szmulik (aut. dzieła rec.) Marek Żmigrodzki (aut. dzieła rec.) s. 265-268
Teoretyczne i praktyczne podstawy pisania projektu do funduszy Unii Europejskiej: wybrane zagadnienia Katarzyna Czabanowska Ewa Nowak s. 458-468
XXXI Konferencja: Wyzwania współczesnego bibliotekarza- gromadzenie zbiorów, nowe technologie, prawo. Katowice – SUM, 16-18 IX 2013 r Ewa Nowak s. 543-549