Znaleziono 6 artykułów

Gerald O'Collins

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Leksykon pojęć kościelnych i teologicznych", Gerald O'Collins, Edward Farrugia, tł. Jan Ożóg, Kraków 2002 : [recenzja] Adam Skreczko Edward Farrugia (aut. dzieła rec.) Gerald O'Collins (aut. dzieła rec.) Jan Ożóg (aut. dzieła rec.) s. 162-164
"Christology", Gerald O'Collins, Oxford 1995 : [recenzja] Marek Skierkowski Gerald O'Collins (aut. dzieła rec.) s. 187-189
"Jezus nasz Odkupiciel : chrześcijańskie ujęcie zbawienia", Gerald O’Collins, Kraków 2009 : [recenzja] Jacek Kempa Gerald O'Collins (aut. dzieła rec.) s. 191-194
"Gesù oggi. Linee fondamentali di cristologia", Gerald O'Collins, Milano 1993 : [recenzja] Marek Skórkowski Gerald O'Collins (aut. dzieła rec.) s. 214-218
"Retrieving fundamental theology : the three styles of contemporary theology", Gerald O'Collins, London 1993 : [recenzja] Marek Skórkowski Gerald O'Collins (aut. dzieła rec.) s. 218-221
"Jesus Our Redeemer : A Christian Approach to Salvation", Gerald O’Collins, Oxford 2006 : [recenzja] Grzegorz Strzelczyk Gerald O'Collins (aut. dzieła rec.) s. 229-230