Znaleziono 4 artykuły

Andrzej Ochocki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Postawy społeczno-religijne Polaków 1991 – 2012", L. Adamczuk, E. Firlit, W. Zdaniewicz, Warszawa 2013 : [recenzja] Andrzej Ochocki L. Adamczuk (aut. dzieła rec.) E. Firlit (aut. dzieła rec.) W. Zdaniewicz (aut. dzieła rec.) s. 83-86
"Statystyka społeczna", red. Tomasz Panek, Warszawa 2014 : [recenzja] Andrzej Ochocki Tomasz Panek (aut. dzieła rec.) s. 121-127
"Ludność świata. Powinność i kapitał", Andrzej Ochocki, Warszawa 2010 : [recenzja] Wojciech Sadłoń Witold Zdaniewicz Andrzej Ochocki (aut. dzieła rec.) s. 124-126
"Ludność świata. Powinność i kapitał", Andrzej Ochocki, Warszawa 2010 : [recenzja] Jerzy Zając Andrzej Ochocki (aut. dzieła rec.) s. 285-287