Znaleziono 3 artykuły

Anna Opar

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Edukacja z zakresu TIK a problem wiktymizacji człowieka doby społeczeństwa informacyjnego Anna Opar Tadeusz Piątek s. 57-62
Typy zabójstw kwalifikowanych w polskim prawie karnym na tle porównawczym Anna Opar s. 163-172
Wina kombinowana w prawie karnym jako dualizm form winy Anna Opar s. 191-201