Znaleziono 8 artykułów

Bogna Orłowska-Zielińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z problematyki typizacji przestępstwa zabójstwa : aspekty wybrane Bogna Orłowska-Zielińska s. 23-30
Wybrane aspekty odstępstwa od zasady bezpośredniości w procesie karnym i Konstytucją Bogna Orłowska-Zielińska Krystyna Szczechowicz s. 149-156
Rodzina a prawny zakaz stosowania kar fizycznych wobec małoletnich Bogna Orłowska-Zielińska Krystyna Szczechowicz s. 181-194
Sprawozdanie z I Warmińskiej Konferencji Nauk Penalnych "Tożsamość polskiego prawa karnego" (17-19 października 2011 r., Ramsowo k. Olsztyna) Bogna Orłowska-Zielińska Marta Romańczuk-Grądzka s. 209-211
"Tożsamość polskiego prawa karnego", pod red. Stanisława Pikulskiego, Marty Romańczuk-Grądzkiej i Bogny Orłowskiej-Zielińskiej, Olsztyn 2011 : [recenzja] Krystyna Szczechowicz Bogna Orłowska-Zielińska (aut. dzieła rec.) Stanisław Pikulski (aut. dzieła rec.) Marta Romańczuk-Grądzka (aut. dzieła rec.) s. 213-215
Ograniczenia zasady bezpośredniości w polskim procesie karnym Bogna Orłowska-Zielińska Krystyna Szczechowicz s. 239-255
Chosen aspects of the protection of private communication in legal systems and the influence of the European Court of Human Rights jurisdiction of their formation by the application of procedural telephone interception Bogna Orłowska-Zielińska Krystyna Szczechowicz s. 265-279
"Przemoc stosowana przez kobiety: studium kryminologiczne", Marian Cabalski, Kraków 2014 : [recenzja] Bogna Orłowska-Zielińska Marian Cabalski (aut. dzieła rec.) s. 289-291