Znaleziono 13 artykułów

Stanisław Pikulski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Stanisław Pikulski s. 5
Zasady odpowiedzialności notariusza za fałszowanie aktów notarialnych Włodzimierz Fijałkowski Stanisław Pikulski s. 5-59
Od Redakcji Stanisław Pikulski s. 5
Profesor Andrzej Sylwestrzak Anna Korzeniewska-Lasota Stanisław Pikulski s. 5-9
Zbrodnia przeciwko braniu udziału w masowym zamachu skierowanym przeciwko grupie ludności w celu wykonania lub wsparcia polityki państwa lub organizacji w polskim prawie karnym Stanisław Pikulski s. 7-18
Zabójstwa kwalifikowane w polskim kodeksie karnym z 1997 r. Stanisław Pikulski s. 7-20
Podsłuch telefoniczny w ustawie o Policji a ochrona prawa człowieka do poszanowania tajemnicy komunikowania się i życia prywatnego Stanisław Pikulski Krystyna Szczechowicz s. 29-39
    Zacytuj
  • Udostępnij
Procesowe i kryminalistyczne aspekty możliwości wykorzystania śladów zapachowych Stanisław Pikulski s. 63-93
Prof. zw. dr hab. Andrzej Marek (ur. 9 maja 1940 - zm. 13 lutego 2012) Stanisław Pikulski s. 197-201
"Tożsamość polskiego prawa karnego", pod red. Stanisława Pikulskiego, Marty Romańczuk-Grądzkiej i Bogny Orłowskiej-Zielińskiej, Olsztyn 2011 : [recenzja] Krystyna Szczechowicz Bogna Orłowska-Zielińska (aut. dzieła rec.) Stanisław Pikulski (aut. dzieła rec.) Marta Romańczuk-Grądzka (aut. dzieła rec.) s. 213-215
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2007 r. (sygn. akt III KK 245 Stanisław Pikulski s. 217-221
"Komentarz do kodeksu karnego", Andrzej Marek, Warszawa 2004 : [recenzja] Przemysław Palka Stanisław Pikulski Andrzej Marek (aut. dzieła rec.) s. 236-238
Kwalifikacja prawna zamachów terrorystycznych w polskim prawie karnym z perspektywy prawa międzynarodowego i europejskiego Stanisław Pikulski s. 247-264
    Zacytuj
  • Udostępnij