Znaleziono 7 artykułów

Bogusław Pawłowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przebieg zjawisk lodowych na Warcie w rejonie Uniejowa Marcin Gorączko Bogusław Pawłowski s. 23-33
Polska Partia Socjalistyczna na Lubelszczyźnie w okresie listopad 1923 - maj 1926 Bogusław Pawłowski s. 29-48
Ucieczka więźniów z Zamku Lubelskiego w 1907 roku Bogusław Pawłowski s. 83-96
„Raboczyje dwiżenije w Polsze w 1918 – 1919 godach (XI 1918 – VII 1919 goda), Stanisław Steckiewicz, Leningrad 1966 : [recenzja] Bogusław Pawłowski Stanisław Steckiewicz (aut. dzieła rec.) s. 191-194
"Idee Lenina - źródło przyjaźni narodów", red. Albin Koprukowniak, Lublin 1970 : [recenzja] Albin Koprukowniak Bogusław Pawłowski s. 253-256
"W setną rocznicę urodzin W. I. Lenina. Referaty z sesji naukowej UMSC", red. Mirosława Zakrzewska-Dubasowa, Lublin 1970 : [receznja] Bogusław Pawłowski Mirosława Zakrzewska-Dubasowa (aut. dzieła rec.) s. 256-259
"Wzlot i upadek Karola Kautsky'ego. Studium z historii myśli społecznej i politycznej", Marek Waldenberg, Kraków 1972 : [recenzja] Bogusław Pawłowski Marek Waldenberg (aut. dzieła rec.) s. 269-276
    Zacytuj
  • Udostępnij