Znaleziono 70 artykułów

Tadeusz Pawluk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Formacja kanonistyczna w seminariach duchownych Tadeusz Pawluk s. 3-15
Sprawy wyznaniowe w Konstytucji 3 Maja Tadeusz Pawluk s. 3-13
Powrót nuncjusza apostolskiego Tadeusz Pawluk s. 3-6
Warmińska Kapituła Katedralna a Mikołaj Kopernik Tadeusz Pawluk s. 3-22
Z rozważań nad treścią Roku Jubileuszowego Tadeusz Pawluk s. 3-14
Piętnastolecie pontyfikatu Jana Pawła II Tadeusz Pawluk s. 3-4
Konkordat postulatem państwa demokratycznego Tadeusz Pawluk s. 3-4
Sprawowanie Eucharystii według nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego Tadeusz Pawluk s. 3-28
Dziesięciolecie pontyfikatu Jana Pawła II Tadeusz Pawluk s. 3-5
Ustanowienie nowej organizacji kościelnej wyzwaniem kościołów partykularnych w Polsce Tadeusz Pawluk s. 5-8
Doktoraty "honoris causa" Profesorów ATK Tadeusz Pawluk s. 5
Przemówienie Ks. Dziekana Tadeusza Pawluka podczas zjazdu naukowego Kanonistów Polskich z okazji 25-letniej działalności Wydziału Prawa Kanonicznego ATK w Warszawie (18 II 1980) Tadeusz Pawluk s. 5-13
Przedstawicielstwo papieskie w kościele partykularnym i dyplomacja Stolicy Apostolskiej Tadeusz Pawluk s. 7-25
Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Wydziału Prawa Kanonicznego ATK z dnia 26 kwietnia 1982 r. Tadeusz Pawluk Jerzy Syryjczyk s. 7-8
Niektóre aspekty negatywnego ustosunkowania się kościelnego urzędu cenzorskiego do dzieła M. Kopernika Tadeusz Pawluk s. 7-25
Co dalej ze ślubami cywilnymi w Polsce? Tadeusz Pawluk s. 11-25
Przemówienie Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego Ks. Prof. Tadeusza Pawluka podczas uroczystości nadania doktoratu honoris causa Tadeusz Pawluk s. 15-23
Uwagi na temat ustawodawstwa diecezjalnego Tadeusz Pawluk s. 25-36
Idea podstawowych praw człowieka w prawie kościelnym Tadeusz Pawluk s. 39-54
Forma zawarcia małżeństwa w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego Tadeusz Pawluk s. 41-71
Podstawowe prawa człowieka w nauce kanonistów polskich XV wieku Tadeusz Pawluk s. 43-58
Środki społecznego przekazu w dyspozycjach Kodeksu Prawa Kanonicznego Tadeusz Pawluk s. 45-58
Wychowanie duszpasterskie w seminariach duchownych w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego Tadeusz Pawluk s. 61-72
Kanonia warmińska Stanisława Hozjusza Tadeusz Pawluk s. 71-85
Diecezjalna rada duszpasterska w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego Tadeusz Pawluk s. 73-84
Procesy małżeńskie w świetle Kodeksu Jana Pawłą II Tadeusz Pawluk s. 89-107
Problem wygaśnięcia konkordatu polskiego z 1925 r. Tadeusz Pawluk s. 133-148
Kanoniczne unieważnienie małżeństwa Tadeusz Pawluk s. 137-152
Ocena sędziowska środków dowodowych w procesie kanonicznym Tadeusz Pawluk s. 147-160
Z zagadnień kanonistyki polskiej Tadeusz Pawluk s. 153-230
Bierzmowanie w świetle postanowień Soboru Watykańskiego II i posoborowego prawa kanonicznego Tadeusz Pawluk s. 177-193
Ugodowe i polubowne rozstrzyganie sporów w świetle kanonicznego prawa procesowego Tadeusz Pawluk s. 189-203
Brak uświadomienia co do natury małżeństwa a ważność kanonicznej umowy małżeńskiej Tadeusz Pawluk s. 193-210
Zagadnienia dowodowe w projekcie kanonicznego prawa procesowego Tadeusz Pawluk s. 203-214
Stosunek Kościoła pierwszych wieków do kary śmierci Tadeusz Pawluk s. 209-223
Prace magisterskie z zakresu prawa kanonicznego w wyższych seminariach duchownych Tadeusz Pawluk s. 211-213
Kanoniści na Kongresie Teologów Polskich Tadeusz Pawluk s. 219-221
Przesłanki nierozwiązalności małżeństwa Tadeusz Pawluk s. 221-242
"Prałatury personalne", Jerzy Korytkowski, Warszawa 1991 : [recenzja] Tadeusz Pawluk Jerzy Korytkowski (aut. dzieła rec.) s. 225-227
Sprawozdanie dziekańskie z działalności Wydziału za rok ak. 1981 Tadeusz Pawluk s. 225-229
Czynny udział wiernych we Mszy św. w świetle soborowej odnowy liturgicznej Tadeusz Pawluk s. 225-252
Zawartość 25 roczników kwartalnika "Prawo Kanoniczne" 1958-1982 Tadeusz Pawluk s. 233-284
Kolokwium habilitacyjne Tadeusz Pawluk s. 235-236
Doktoraty Tadeusz Pawluk s. 236-238
Magisteria Tadeusz Pawluk s. 238-239
Profesorowie zaproszeni Tadeusz Pawluk s. 239
Wybór nowego dziekana Wydziału Tadeusz Pawluk s. 239
Profesor Wydziału Prawa Kanonicznego rektorem ATK Tadeusz Pawluk s. 240
"Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II", T. IV: "Doczesne dobra Kościoła. Sankcje w Kościele. Procesy", Tadeusz Pawluk, Olsztyn 1990 : [recenzja] Henryk Stawniak Tadeusz Pawluk (aut. dzieła rec.) s. 241-247
Reforma kanonicznego procesu małżeńskiego w świetle motu proprio "Causas Matrimoniales" Tadeusz Pawluk s. 245-284
"Kanoniczny proces karny", Tadeusz Pawluk, Warszawa 1978 : [recenzja] Wojciech Góralski Tadeusz Pawluk (aut. dzieła rec.) s. 257-262
"Interrogatio y confesión en los juicios matrimoniales", León Del Amo, Pamplona 1973 : [recenzja] Tadeusz Pawluk León Del Amo (aut. dzieła rec.) s. 262-266
"Schematyzm Diecezji Tarnowskiej 1983", T. 1-2, pod red. Jana Rzepy, [Tarnów] : [recenzja] Tadeusz Pawluk Jan Rzepa (aut. dzieła rec.) s. 269-270
"Rytuał rodzinny (Aby rodzina była bardziej Kośiołem)", Józef Wysocki, Olsztyn 1981 : [recenzja] Tadeusz Pawluk Józef Wysocki (aut. dzieła rec.) s. 285-286
"La intervención de tercero en el proceso canónico", Luis Madero, Pamplona 1982 : [recenzja] Tadeusz Pawluk Luis Madero (aut. dzieła rec.) s. 286-287
Doktorat ks. J. Wroceńskiego Tadeusz Pawluk s. 299
Doktorat ks. E. Zakrzewskiego Tadeusz Pawluk s. 299-300
Kolokwium habilitacyjne ks. J. Dyducha Tadeusz Pawluk s. 300
Ks. prof. M. Żurowski konsultorem Papieskiej Komisji Interpretacyjnej Tadeusz Pawluk s. 303
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Tadeusz Pawluk s. 303-305
Doktorat ks. R. Kolibskiego Tadeusz Pawluk s. 305-306
Kolokwium habilitacyjne ks. J. Laskowskiego Tadeusz Pawluk s. 306-307
"Liturgia et potestas in re liturgica", Ignatius Gordon, Roma 1966 : [recenzja] Tadeusz Pawluk Ignatius Gordon (aut. dzieła rec.) s. 353-356
Zagadnienie metodyki wykładu prawa kanonicznego Tadeusz Pawluk s. 355-362
"Przyznanie sądowe strony w procesie kanonicznym", Tadeusz Pawluk, Olsztyn 1968 : [recenzja] Marian Myrcha Tadeusz Pawluk (aut. dzieła rec.) s. 365-373
"Ephémérides Liturgicae", r. 1965 i 1966 Tadeusz Pawluk s. 382-386
"Ruch Biblijny i Liturgiczny", r. 1965 i 1966 Tadeusz Pawluk s. 387-393
"Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 3: Prawo małżeńskie", Tadeusz Pawluk, Olsztyn 1984 : [recenzja] Wojciech Góralski Tadeusz Pawluk s. 391-402
"Roczniki Humanistyczne", r. 1965 i 1966 Tadeusz Pawluk s. 393-394
"Revue d'Histoire Ecclesiastique", r. 1965 i 1966 Tadeusz Pawluk s. 394-396