Znaleziono 8 artykułów

Jan Perszon

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmierzch kultury i religijności ludowej na przykładzie wybranych elementów kaszubskiej obrzędowości agrarnej Jan Perszon s. 7-20
Wprowadzenie Jan Perszon s. 9-16
Apologia Kościoła we współczesnej Ameryce Północnej Jan Perszon s. 79-116
Jedyność i powszechność zbawcza Jezusa Chrystusa w kontekście religii pozachrześcijańskich Jan Perszon s. 115-137
Zbawienie poza Kościołem? : kulturowy kontekst pluralistycznej teologii religii Jan Perszon s. 228-247
"Ecclesia semper reformanda? : Kolegialność Kościoła w posoborowej eklezjologii amerykańskiej", Jan Perszon, Toruń 2009 : [recenzja] Andrzej Nowicki Jan Perszon (aut. dzieła rec.) s. 254-257
"Na brzegu życia i śmierci : zwyczaje, obrzędy oraz wierzenia pogrzebowe i zaduszkowe na Kaszubach", Jan Perszon, Pelplin 1999 : [recenzja] Anna Kwaśniewska Jan Perszon (aut. dzieła rec.) s. 373-378
"Na brzegu życia i śmierci : zwyczaje, obrzędy oraz wierzenia pogrzebowe i zaduszkowe na Kaszubach", Jan Perszon, Pelplin 1999 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński Jan Perszon (aut. dzieła rec.) s. 392-393