Znaleziono 10 artykułów

Władysław Pociej

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Władysław Pociej s. 3-6
Nowe przepisy o postępowaniu dyscyplinarnym Władysław Pociej s. 14-18
Interpretacja art. 38 M.K.K. Władysław Pociej s. 49-50
Utrata bezkarności z art. 47 m.k.k. : (przemówienie rewizyjne przed Sądem Najwyższym) Władysław Pociej s. 52-57
Na marginesie powyższego orzeczenia Władysław Pociej s. 55-56
"Ustrój Adwokatury" Z. Kopankiewicz Stanisław Janczewski (aut. dzieła rec.) Zdziaław Krzemiński (aut. dzieła rec.) Władysław Pociej (aut. dzieła rec.) Władysław Żywicki (aut. dzieła rec.) s. 63-64
Refleksje w związku z jednym wyrokiem karnym Władysław Pociej s. 70-76
W odpowiedzi sędz. Zabrodzkiej Władysław Pociej s. 79-81
Wspomnienie pośmiertne : adwokat dr Juliusz Sas-Wisłocki Władysław Pociej s. 87-88
"Nauka o przestępstwie", W. Wolter, Warszawa 1973 : [recenzja] Władysław Pociej Władysław Wolter (aut. dzieła rec.) s. 96-100