Znaleziono 28 artykułów

Władysław Żywicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cele i zasady wizytacji zespołów adwokackich Władysław Żywicki s. 1-5
O dyscyplinie adwokatyury - optymistycznie Władysław Żywicki s. 3-17
Praca społeczna adwokatury Władysław Żywicki s. 3-7
Zakres działania zebrań zespołu adwokackiego Władysław Żywicki s. 3-13
Opodatkowanie adwokatury Władysław Żywicki s. 3-9
Nowelizacja przepisów o zespołach adwokackich Władysław Żywicki s. 5-14
Podejmowanie i zaskarżanie uchwał zebrania zespołu adwokackiego Władysław Żywicki s. 5-15
Krytycznie o dyscyplinie adwokatury Władysław Żywicki s. 5-11
Adwokatura w cyfrach Władysław Żywicki s. 11-18
Krytycznie o dyscyplinie adwokatury : (dokończenie) Władysław Żywicki s. 18-24
Adwokatura jako współczynnik wymiaru sprawiedliwości : referat wygłoszony na Zjeździe Zrzeszenia Prawników Polskich, opracowany przez Władysława Żywickiego, przy współudziale: Zygmunta Albrechta, Williama Beyera, Adolfa Dąba, Stanisława Garlickiego, Stanisława Grosza, Mieczysława Manelego Zygmunt Albrecht William Beyer Adolf Dąb Stanisław Garlicki Stanisław Grosz Mieczysław Maneli Władysław Żywicki s. 19-38
Zespołu adwokackie - teoria i praktyka : (artykuł dyskusyjny) Władysław Żywicki s. 21-29
Utworzenie, rozwiązanie i likwidacja zespołu adwokackiego Władysław Żywicki s. 22-33
Zbieg procesu rozwodowego z procesem o alimenty Zdzisław Krzemiński Władysław Żywicki s. 28-42
Uznanie długu po upływie terminu prekluzji z art. 473 k.z. Władysław Żywicki s. 30-35
Głos przeciw biurokracji Władysław Żywicki s. 44-48
Gospodarka finansowa Warszawskiej Izby Adwokackiej Władysław Żywicki s. 55-59
Adwokat Józef Stopnicki Władysław Żywicki s. 58-60
"Rozwód - Komentarz, orzecznictwo, przepisy związkowe, według stanu prawa, judykatury i publikacji z dnia 1 lipca 1967 r.", Zdzisław Krzemiński, Władysław Żywicki, Warszawa 1967 : [recenzja] Karol Potrzobowski Zdzisław Krzemiński (aut. dzieła rec.) Władysław Żywicki (aut. dzieła rec.) s. 58-59
Reforma gospodarki finansowej zespołów adwokackich Izby warszawskiej Władysław Żywicki s. 61-67
"Ustrój Adwokatury" Z. Kopankiewicz Stanisław Janczewski (aut. dzieła rec.) Zdziaław Krzemiński (aut. dzieła rec.) Władysław Pociej (aut. dzieła rec.) Władysław Żywicki (aut. dzieła rec.) s. 63-64
"Rozwód. Komentarz, orzecznictwo, przepisy związkowe", Zdzisław Krzemiński, Władysław Żywicki, Warszawa 1961 : [recenzja] Stanisław Garlicki Zdzisław Krzemiński (aut. dzieła rec.) Władysław Żywicki (aut. dzieła rec.) s. 68-71
Pytania i odpowiedzi prawne Witold Dąbrowski Władysław Żywicki s. 72-76
"Rozwód. Komentarz, orzecznictwo, przepisy związkowe", Z. Krzemiński, W. Żywicki, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Zdzisław Krzemiński (aut. dzieła rec.) Władysław Żywicki (aut. dzieła rec.) s. 73-74
"Prawo spadkowe w zarysie", J. Gwiazdomorski, [b.m.] 1967 : [recenzja] Władysław Żywicki J. Gwiazdomorski (aut. dzieła rec.) s. 87-91
Rok 1958 nr 5-6 Stanisław Janczewski Mikołaj Klajewski Borys Ołomucki Karol Potrzobowski Tadeusz Woner Władysław Żywicki s. 94-105
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Sądownictwo polubowne. Komentarz dla praktyki", K. Potrzebowski, W. Żywicki, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Karol Potrzebowski (aut. dzieła rec.) Władysław Żywicki (aut. dzieła rec.) s. 141
Praca społeczna adwokatury Władysław Żywicki s. 157-158