Znaleziono 2 artykuły

Karol Potrzebowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowe przepisy podatkowe dotyczące członków zespołów adwokackich Karol Potrzebowski s. 3-7
"Sądownictwo polubowne. Komentarz dla praktyki", K. Potrzebowski, W. Żywicki, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Karol Potrzebowski (aut. dzieła rec.) Władysław Żywicki (aut. dzieła rec.) s. 141