Znaleziono 35 artykułów

Karol Potrzobowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
XXV-lecie istnienia zespołów adwokackich Karol Potrzobowski s. 1-7
Pamięci adwokata Witolda Dqbrowskiego Karol Potrzobowski s. 3-5
Wspomnienie o Władysławie Żywickim Aleksander Lasocki Karol Potrzobowski s. 3-5
Regulamin w sprawie rachunkowości zespołów adwokackich w praktyce kierownika zespołu Karol Potrzobowski s. 5-13
Refleksje w związku z rozporządzeniem z dnia 31.XII.1981 r. w sprawie opłat za czynności zespołów adwokackich Karol Potrzobowski s. 7-10
Projekt prawa o adwokaturze w ujęciu Komisji Legislacyjnej Ogólnopolskiego Zjazdu Adwokatów Karol Potrzobowski s. 9-17
Nowe opłaty za czynności zespołów adwokackich Karol Potrzobowski s. 11-18
Wpis na listę adwokatów na podstawie art. 96 ustawy o ustroju adwokatury Karol Potrzobowski s. 15-20
Fundusz Samopomocy Koleżeńskiej Karol Potrzobowski s. 18-21
Prawo o adwokaturze a postulaty Ogólnopolskiego Zjazdu Adwokatów z 1981 r. Karol Potrzobowski s. 31-36
Pytania i odpowiedzi prawne Kazimierz Krzemiński Karol Potrzobowski Kazimierz Łojewski s. 34-40
"Sądowe ustalenie ojcostwa", Zdzisław Krzemiński, Warszawa 1966: [recenzja] Karol Potrzobowski Zdzisław Krzemiński (aut. dzieła rec.) s. 45-46
Sylwetki wybitnych adwokatów : adwokat Cyryl Ratajski Karol Potrzobowski s. 54-59
Pytania i odpowiedzi prawne Jan Korzonek Karol Potrzobowski s. 56-60
Pytania i odpowiedzi prawne Karol Potrzobowski s. 58-60
"Rozwód - Komentarz, orzecznictwo, przepisy związkowe, według stanu prawa, judykatury i publikacji z dnia 1 lipca 1967 r.", Zdzisław Krzemiński, Władysław Żywicki, Warszawa 1967 : [recenzja] Karol Potrzobowski Zdzisław Krzemiński (aut. dzieła rec.) Władysław Żywicki (aut. dzieła rec.) s. 58-59
Udział niektórych adwokatów w podziemnej administracji cywilnej w kraju Karol Potrzobowski s. 62
Pytania i odpowiedzi prawne Karol Potrzobowski s. 63-65
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 września 1976 r. III CRN 128 Karol Potrzobowski s. 68-74
Pytania i odpowiedzi prawne Marian Cieślak Karol Potrzobowski s. 68-72
"Pełnomocnik w sądowym postępowaniu cywilnym", Z. Krzemiński, Warszawa 1971 : [recenzja] Karol Potrzobowski Zdzisław Krzemiński (aut. dzieła rec.) s. 70-75
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich Karol Potrzobowski s. 70-73
Pytania i odpowiedzi prawne Stefan Mizera Karol Potrzobowski s. 71-75
Pytania i odpowiedzi prawne Karol Potrzobowski s. 72-75
Przegląd nadesłanych opracowań Karol Potrzobowski s. 84-86
"Problematyka prawna nieruchomości", Marek Gintowt, Stanisław Rudnicki, Warszawa 1969 : [recenzja] Karol Potrzobowski Marek Gintowt (aut. dzieła rec.) Stanisław Rudnicki (aut. dzieła rec.) s. 87-89
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 grudnia 1970 r. (II CZ 180 Karol Potrzobowski s. 90-94
Pytania i odpowiedzi prawne Stefan Breyer Stefan Mizera Karol Potrzobowski s. 92-96
Pytania i odpowiedzi prawne Juliusz Leszczyński Karol Potrzobowski s. 93-101
Rok 1958 nr 5-6 Stanisław Janczewski Mikołaj Klajewski Borys Ołomucki Karol Potrzobowski Tadeusz Woner Władysław Żywicki s. 94-105
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zmiany w regulaminie Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej Karol Potrzobowski s. 97-99
"Sąd polubowny według kodeksu postępowania cywilnego",Karol Potrzobowski, Warszawa 1981 : [recenzja[ A. Jeziorski Karol Potrzobowski (aut. dzieła rec.) s. 102-104
Pytania i odpowiedzi prawne Karol Potrzobowski s. 105-107
Zwalnianie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych we Francji Karol Potrzobowski s. 108-110
"Ceny i opłaty za grunty w miastach i na wsi", Stefan Mizera, Andrzej Poczobutt-Odlanicki, Warszawa 1974 : [recenzja] Karol Potrzobowski Stefan Mizera (aut. dzieła rec.) Andrzej Poczobutt-Odlanicki (aut. dzieła rec.) s. 121-123
    Zacytuj
  • Udostępnij