Znaleziono 12 artykułów

Józef Poklewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wileńskie wystawy artystyczne w dwudziestoleciu międzywojennym Józef Poklewski s. 18-30
Przyczynek do dziejów artystycznego Wilna w dwudziestoleciu międzywojennym Józef Poklewski s. 27-69
Fabryka kościoła w Sadkach : przyczynek do dziejów osiemnastowiecznego warsztatu budowlanego na terenie Polski Północnej Józef Poklewski s. 55-63
Przyczynki archiwalne do dziejów kościoła NMP w Jarosławiu w XVII wieku Józef Poklewski s. 65-75
"Święta Lipka", Józef Poklewski, Warszawa-Poznań-Toruń 1986 : [recenzja] Jerzy Paszenda Józef Poklewski (aut. dzieła rec.) s. 71-73
Kościół św. Krzyża w Braniewie Józef Poklewski s. 81-91
Inwentarz misji jezuickiej w Liczkowicach z 1717 roku Józef Poklewski s. 85-103
Art in the service of stalinist propaganda Józef Poklewski s. 127-137
Wileńsko-nowogródzki okręg konserwatorski w okresie międzywojennym Józef Poklewski s. 215-230
Sztuka w służbie propagandy stalinowskiej Józef Poklewski s. 249-258
"Szkoła wileńska" i jej ocena przez międzynarodową krytykę artystyczną Józef Poklewski s. 251-276
"Święta Lipka. Polska fundacja barokowa na terenie Prus Książęcych", Józef Poklewski, Warszawa-Poznań 1974 ; "Święta Lipka", Jan Obłąk, Olsztyn 1975 : [recenzja] Kamila Wróblewska Jan Obłąk (aut. dzieła rec.) Józef Poklewski (aut. dzieła rec.) s. 385-386