Znaleziono 18 artykułów

Mirosław Przyłęcki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działania rewaloryzacyjne w zabytkowych miastach Dolnego Śląska Mirosław Przyłęcki s. 3-14
Techniczno-biologiczna metoda zabezpieczania i ekspozycji murów trwałych ruin Mirosław Przyłęcki s. 11-19
Uwagi na temat programów ochrony konserwatorskiej zabytkowych zespołów miejskich Mirosław Przyłęcki s. 29-39
Przemiany funkcjonalno-przestrzenne ośrodków zabytkowych w strukturze miast Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego w latach 1961-1970 Mirosław Przyłęcki s. 39-46
Architektura ludowa Górnych Łużyc jako przedmiot ochrony konserwatorskiej Mirosław Przyłęcki s. 39-46
Śląskie spotkanie urbanistów Mirosław Przyłęcki s. 64-65
Wspomnienie o Marcinie Bukowskim (1902-1987) Mirosław Przyłęcki s. 96-98
Problemy ochrony i wykorzystania wartości kulturowych w procesach modernizacji miejskich zasobów mieszkaniowych Mirosław Przyłęcki s. 123-134
Włodzimierz Strasburger (1905-1984) Mirosław Przyłęcki s. 211-212
Międzynarodowa Pracownia Urbanistyczna w Janowcu, 15-20 września 1986 r. Mirosław Przyłęcki s. 214-215
Odbudowa, konserwacja i ochrona zabytków architektury na Dolnym Śląsku w latach 1945-1978 Mirosław Przyłęcki s. 267-281
Ewa Lenkow (1936-1988) Mirosław Przyłęcki s. 286-287
Historyczna rola Odry w rozwoju zachodnich regionów Rzeczypospolitej Mirosław Przyłęcki s. 293-313
Ewolucja i modernizacja fortyfikacji na Śląsku od XIII do XVII wieku Mirosław Przyłęcki s. 295-304
Nowa pozycja o renesansowej architekturze Śląska Mirosław Przyłęcki Günther Grundmann (aut. dzieła rec.) s. 300-305
Zagospodarowanie trwałej ruiny zamku w Ząbkowicach Śląskich Mirosław Przyłęcki s. 302-305
Niedoszła rewaloryzacja klasztoru franciszkanów w Legnicy Mirosław Przyłęcki s. 324-328
Sympozjum PKZ we Wrocławiu Mirosław Przyłęcki s. 338-340